THÔNG BÁO CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG 03.12.2023

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin) Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

Hôm nay, Giáo hội bước vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Vọng khởi đầu của một năm phụng vụ.

Mùa Vọng có hai đặc tính : vừa là mùa chuẩn bị lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này, Mùa Vọng được coi như mùa sốt sáng và hân hoan mong đợi”. (AC 39)

1/ Tuần đầu tháng có tĩnh tâm cho các giới:

– 04h30 thứ hai giới Cao niên

– 04h30 thứ tư giới Gia trưởng

Xin quý chức nhắc nhở các thành viên đi tham dự.

2/ Trong tuần từ thứ hai ngày 4/12 đến thứ năm ngày 7/12 quý cha sẽ đi thăm bệnh nhân và xức dầu. Xin quý ông trùm thông báo đến các gia đình bệnh nhân để chuẩn bị.

– Thứ Hai: Họ Giuse Thợ, Rạng Đông, Tử Đạo, Mân Côi.

– Thứ Ba: Họ Mẹ Thiên Chúa, Vô Nhiễm, Mẫu Tâm và Thăm Viếng.

– Thứ Tư: Họ Truyền Tin, La Vang và Mông Triệu.

– Thứ Năm: Họ Trinh Vương và Bàu Chim.

3/ Thứ Tư ngày 6/12 Tổng hội Thường niên Legio Maria Curia Ngọc Lâm vào lúc 08h00. Tối cùng ngày có thánh lễ tại Đài Thánh Giuse vào lúc 19h00.

4/ Thứ Năm ngày 7/12 giới Thiếu nhi chầu Thánh Thể vào lúc 19h00. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em mình và người thân đi tham dự.

5/ Thứ sáu ngày 8/12 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ trọng

Có 4 thánh lễ: 04h30, 15h00, 17h30 và 19h00. Lễ 04h30 bổn mạng họ Vô Nhiễm và gia đình Vô Nhiễm.

6/ Ngày Hành Hương Đức Mẹ Núi Cúi của Giáo hạt Phương Lâm vào chiều Thứ Tư ngày 13/12/2023. Những người thuộc Hội đoàn xin đăng ký nơi Ban phục vụ Hội đoàn. Những người không thuộc Hội đoàn muốn tham dự xin đăng ký tại ông trùm giáo họ từ ngày thông báo cho đến ngày 10/12/2023.

7/ Từ ngày 15/12 đến ngày 26/12. Giáo xứ không giải quyết lễ cưới và các thủ tục hôn phối.

Xin cám ơn cộng đoàn!

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid0dEPLwpcBaWozUnakx555YU57iytXbSsz2RQ4zL7H2jbmac6ccARf9tg3B9DNXy7vl