Thông Báo Chúa Nhật V Phục Sinh 07.05.2023

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin) Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý hôn nhân Khóa 2 năm 2023. Lớp này học vào 19h00 Chúa nhật hàng tuần. Dự kiến lớp này sẽ hoàn tất trong 2 tháng rưỡi. Ai cần, xin có mặt tại nhà xứ lúc 19h00 tối Chúa nhật ngày 07 tháng 5 năm 2023 đề bắt đầu học.

2/ Thứ tư ngày 10/4 tĩnh tâm cho quý vị trong Ban đọc sách và phục vụ phòng thánh vào lúc 19h00.

3/ Thứ bảy ngày 13/5/2023 lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Bốn mạng ca nhóm Fatima vào lúc 04h30. Và không có thánh lễ lúc 19h00.

4/ Quỹ Tương thân – Tương ái năm 2023 đã giúp cho 33 người đã qua đời. Trong tuần này quý ông trùm giáo họ sẽ đi thu đợt 4 năm 2023 để giúp cho những người kế tiếp.

5/ Đề chỉnh trang khuôn viên nhà thờ khang trang sạch đẹp. Sau khi họp bàn với Ban Hành Giáo giáo xứ. Cha xứ quyết định thu hồi lại phần đất các Kiốt phía chợ để kiến thiết lại khuôn viên nhà thờ. Nay thông báo lại, để những người đang mượn sử dụng các phần đất của giáo xứ sắp xếp trả lại cho giáo xứ kế từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Xin cám ơn cộng đoàn!

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin) Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

 1/ Chúa nhật ngày 30/4 giáo xứ quy tụ các bạn trẻ trong giáo xứ lần thứ I năm 2023 vào lúc 18h00 tại Đài Chúa Thương Xót. Xin quý phụ huynh nhắc nhở con em của mình, và các bạn trẻ sắp xếp công việc đến tham dự chương trình học Giáo lý theo quy định của giáo xứ. Chương trình quy tụ Giới trẻ đã được quý ông trùm giáo họ gởi tờ thông báo đến tại gia đình.

2/ Thứ hai ngày 01/05/2023 Lễ Thánh Giuse Thợ – Ngày Quốc Tế Lao Động. Giáo họ Giuse Thợ mừng lễ bổn mạng vào lúc 04h30. Cùng ngày vào lúc 17h30 – Rước kiệu Đức Mẹ – Khai mạc tháng hoa – Dâng hoa và Thánh lễ tại tiền sảnh nhà thờ.

3/ Tuần đầu tháng có tĩnh tâm cho các giới:

– 04h30 thứ hai giới Cao niên

– 04h30 thứ tư giới Gia trưởng

– 19h00 thứ sáu giới Chức việc

– 04h30 thứ bảy giới Hiền mẫu.

4/ Thứ tư đầu tháng ngày 03/5 lễ tại đài Thánh Giuse vào lúc 19h00. (có tĩnh tâm cho các hội đoàn)

5/ Thứ sáu ngày 05/05 có lễ cho các bệnh nhân tại nhà nguyện vào lúc 08h30. Xin quý gia đình có người thân đưa các bệnh nhân đến để dọn mình xưng tội vào lúc O8h00.

6/ Giáo xứ sẽ mở lớp giáo lý hôn nhân Khóa 2 năm 2023. Lớp này học vào 19h00 Chúa nhật hàng tuân. Dự kiến lớp này sẽ hoàn tất trong 2 tháng rưỡi. Ai cần, xin có mặt tại nhà xứ lúc 19h00 tối Chúa nhật ngày 07 tháng 5 năm 2023 để băt đầu học.

7/ Thứ bảy ngày 13/5/2023 không có thánh lễ lúc 19h00.

8/ Để chỉnh trang khuôn viên nhà thờ khang trang sạch đẹp. Sau khi họp bàn với Ban Hành Giáo giáo xứ. Cha xứ quyết định thu hồi lại phần đất các Kiốt phía chợ để kiến thiết lại khuôn viên nhà thờ. Nay thông báo lại, để những người đang mượn sử dụng các phần đất của giáo xứ sắp xếp trả lại cho giáo xứ kể từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2028.

Xin cám ơn cộng đoàn!