THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN 02.07.2023

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đắng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin) Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Tuần đầu tháng có tĩnh tâm cho các giới:

– 04h30 thứ hai giới Cao niên

– 04h30 thứ tư giới Gia trưởng

Xin quý chức nhắc nhở các thành viên đi tham dự.

2/ Thứ tư ngày 05/7 có lễ tại Đài Thánh Giuse vào lúc 19h00

3/ Thứ sáu ngày 07/7 có thánh lễ cho các bệnh nhân tại nhà nguyện vào lúc 08h30. Xin quý gia đình có người thân đưa các bệnh nhân đến để dọn mình xưng tội vào lúc 08h00.

Xin cám ơn cộng đoàn!

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid02sngZH3PbFbyXCCqXwCisyW6ppCSfjC5CBG9fPHNtbW3hQ6NSZdPMdvP2WHHJ9SYvl

Có thể là hình ảnh về văn bản