THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN 09.07.2023

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tỉn. Đề đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đắng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin) Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Thứ tư ngày 12/7 có tĩnh tâm cho quý vị trong Ban đọc sách và phục vụ phòng thánh vào lúc 19h00.

2/ Thứ năm ngày 13/7 có lễ tại Đài Đức Mẹ La Vang vào lúc 19h00.

3/ Chúa nhật ngày 16/7

– Kỷ niệm 3 năm ngày thụ phong linh mục cha phó Gioan Baotixita Nguyễn Vũ Thanh Sơn vào lúc 04h30.

– Tổng kết và phát thưởng năm học giáo lý 2022-2023 sau lễ 07h30 cho thiếu nhi khối lớn và sau lễ 08h30 cho khối nhỏ. Xin cộng đoàn cùng Tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho các em thiếu nhi trong giáo xứ.

Xin cám ơn cộng đoàn!

https://www.facebook.com/photo/?fbid=575341774809632&set=a.393731889637289

Có thể là hình ảnh về văn bản