THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN 13.08.2023

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Chúa nhật ngày 13/8/2023

– 08h30 giáo xứ Nghinh đón Đức Giám Mục về ban Bí tích Thêm sức.

– 09h00 thánh lễ ban Bí tích Thêm sức.

Xin cộng đoàn sắp xếp thời gian đến nghinh đón Đức Giám Mục và hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các thụ nhân lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần.

2/ Thứ Hai ngày 14/08/2023 Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Bổn mạng Gia đình Tận Hiến vào lúc 17h30.

3/ Thứ Ba ngày 15/08/2023 Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Có 4 thánh lễ 04h30, 15h00, 17h30 và 19h00. Lễ Bổn mạng Giáo họ Mông Triệu vào lúc 04h30.

4/ Thứ sáu ngày 18/8 có lễ cầu nguyện cho Cha cố Giuse Maria, quý vị hảo tâm, các tín hữu qua đời trong tháng và các linh hồn tại đất thánh vào lúc 19h00.

5/ Giáo xứ sẽ mở lớp Giáo Lý Hôn Nhân, lớp này học vào lúc 20h Thứ bảy và Chúa Nhật. Ai cần xin có mặt tại nhà xứ lúc 20h Thứ bảy ngày 12/8/2023.

6/ Ban đại diện Gia đình Đền Tạ vì lý do lớn tuổi không đảm nhiệm được. Do đó Cha xứ sẽ gặp các thành viên trong gia đình Đền Tạ vào ngày 30/08/2023 để tìm phương hướng mới phát triển cho Gia đình.

Xin cám ơn cộng đoàn!