THÔNG BÁO VỀ ƠN TOÀN XÁ PORTIUNCULA TỪ GIỮA TRƯA 01/08 ĐẾN HẾT NGÀY 02/08

Thánh Phanxicô thành Assisi (1182 – 1226) xây dựng nhà thờ kính tước hiệu Đức Mẹ là Nữ vương các Thiên thần tại Portiuncula, nước Italia. Khi thánh nhân lập dòng Anh Em Hèn Mọn, nhà thờ này trở nên nhà mẹ của hội dòng. Nguyện đường Đức Mẹ các thiên thần ở Portiuncula được cung hiến vào ngày 2.8. Thánh Phanxicô thỉnh cầu và được Đức Giáo hoàng Honorius III (trị vì trong thời gian 1216 – 1227) ban cho đặc ân: Tín hữu nào thành tâm thống hối, đến kính viếng nhà nguyện dòng Anh em Hèn mọn Phanxicô tại Portiuncula này thì được ơn đại xá. Và người ta hay gọi theo cách dân gian là: Ơn toàn xá “Portiuncula”.
Đến ngày 15.5.1892, Đức Giáo hoàng Leo XIII (trị vì những năm 1878 – 1903) đã phổ biến rộng rãi đặc ân “Portiuncula”, tín hữu có thể lãnh ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, kể cả nhường cho các tín hữu đã qua đời, bằng cách thăm viếng một nhà thờ giáo xứ hay một nhà nguyện do các tu sĩ dòng Phanxicô trông coi.
Ơn đại xá này ban một năm một lần vào ngày kỷ niệm cung hiến nguyện đường Đức Mẹ các Thiên thần ở Portiuncula, tức là ngày 2 tháng 8 mỗi năm. Về sau ơn này được mở rộng trên khắp thế giới. Từ trưa ngày 1.8 cho đến hết ngày 2.8, tín hữu đến viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện thường lệ là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng.