Tin Giáo Hội Việt Nam 21.09.2023: Hội Đồng Giám Mục: Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/ 2023 – Ngày II

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC BẮT ĐẦU HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ II/ 2023

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

WHĐ (19.09.2023) – Hội nghị thường niên kỳ II/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được tổ chức từ ngày 18 đến 22 tháng 9 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh.

Tối hôm qua, 18 tháng 9, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn cùng tất cả quý Đức Tổng Giám mục và Giám mục chủ chăn của 27 giáo phận đã quy tụ trước Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện và cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối.

Sáng hôm nay, 19 tháng 9, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chủ sự Thánh lễ và cùng với toàn thể Hội đồng Giám mục Việt Nam cầu xin ơn Chúa Thánh Thần.

Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ sáng ngày 19.09.2023

Ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị sẽ có 4 phiên họp và cử hành Phụng vụ các Giờ Kinh Sáng, Chiều và Tối.

Xin cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông và cầu nguyện cho Hội nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Hội Đồng Giám Mục: Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/ 2023 – Ngày II

Hội Đồng Giám Mục: Hội Nghị Thường Niên Kỳ II/ 2023 – Ngày III

Hình ảnh Hội Nghị Thường Niên:

https://www.facebook.com/gpxuanloc.org/posts/pfbid0QQ3uX1jzQcJRxinAHu1UKMJui4Qc7KGM2xK4Voj9wDX7WwrF5m78wWfWe6jsYkval

Dòng Tên Rao phong chức linh mục – 2023

Rao phong chức linh mục – 2023

Rao báo phong chức Linh mục và Phó tế GP Phan Thiết:

http://gpphanthiet.com/index.php/vi/news/sinh-hoat-giao-phan/rao-bao-phong-chuc-linh-muc-va-pho-te-12060.html

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0HZBQ6p7hCDxK6FWfM8PPmKfakEzsCjqByVJL9YV88dzmX3ufSL1Ctz2TPdBHHNkol&id=100000341357940

Thường Huấn Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng – 2023

Đại Chủng viện thánh Giu-se Hà Nội khai giảng năm học 2023 – 2024

Cầu Xin Chúa Nhờ Đấng Đáng Kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận Nhân Lễ Giỗ Thứ 21 Của Ngài