Toà Ân giải Tối cao ban ơn toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ ba

Vatican News (05.07.2023) – Toà Ân giải Tối cao sẽ ban ơn toàn xá, theo các điều kiện thông thường (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý định của Đức Giáo hoàng), cho các ông bà, người cao tuổi và tất cả tín hữu, được thúc đẩy bởi tinh thần sám hối thật sự và bác ái, sẽ tham dự Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi năm nay, được cử hành vào ngày 23/7/2023.

Trong Sắc lệnh được công bố ngày 5/7/2023, Đức Hồng y Piacenza và Đức ông Nykiel cho biết ơn Toàn xá được ban “để gia tăng lòng đạo đức của các tín hữu và để đạt được ơn cứu độ của các linh hồn,” và theo “yêu cầu của Đức Hồng y Kevin Joseph Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nhân dịp Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi lần thứ ba.” Ngày này đã được Đức Thánh Cha ấn định vào Chúa Nhật thứ tư của tháng 7.

Tham dự Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi 

Các tín hữu có thể nhận được ơn toàn xá khi tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại đền thờ Thánh Phêrô hoặc các Thánh lễ được cử hành ở các nơi khác vào ngày này.

Ơn Toàn xá này sẽ có thể được dành cho các linh hồn trong luyện ngục.

Toà Ân giải cũng ban ơn toàn xá vào Ngày này “cho các tín hữu dành thời gian thích hợp để thăm viếng các anh chị em lớn tuổi nghèo khổ hoặc khó khăn (ví dụ như người bệnh, người bị bỏ rơi, người khuyết tật…) một cách trực tiếp hoặc qua các phương tiện truyền thông.”

Những người già yếu đau bệnh và những người vì lý do nghiêm trọng không thể đến nhà thờ, cũng có thể lãnh ơn toàn xá, nếu được sạch tội hoặc có ý định chu toàn ba điều kiện theo thông lệ càng sớm càng tốt, “khi tham dự cách thiêng liêng các Thánh lễ được cử hành trong Ngày này, bằng cách dâng lên Thiên Chúa Thương xót những lời cầu nguyện của họ, những đau đớn và khổ sở trong cuộc sống của họ, đặc biệt là khi những lời của Đức Thánh Cha và các Thánh lễ được truyền tải qua các phương tiện truyền thông.”

Khuyến khích các linh mục siêng năng giải tội

Sắc lệnh cũng nói rằng để các tín hữu có thể dễ dàng nhận lãnh ân sủng thiêng liêng này, các linh mục đã được ban năng quyền giải tội được yêu cầu sẵn sàng, với tinh thần quảng đại, cử hành Bí tích Hoà giải. (CSR_2604_2023)

Nguồn: vaticannews.va/vi

Toà Ân giải Tối cao ban ơn toàn xá nhân Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi lần thứ ba