Truyền Giáo: Người tín hữu với sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội

Mỹ Đức – Hòa Bình là giáo hạt mới được thành lập trong Tổng Giáo phận Hà Nội, nhưng những thành viên làm nên Giáo hạt thì vẫn xưa cũ. Có thể nói quyết định thành lập giáo hạt đánh dấu giai đoạn trưởng thành của Giáo hội tại miền đất Mỹ Đức – Hòa Bình này.

Giáo hội hiện diện và được thành lập nhằm tiếp nối sứ mạng rao giảng Tin Mừng và đem ơn cứu độ của Chúa Giê-su cho muôn dân. Đó là bản chất của Giáo hội. Cho nên ngay khi tuyển chọn các Tông đồ, nền tảng hữu hình của Giáo hội, Chúa Giê-su đã sai các ông đi rao giảng Tin Mừng.

Không chỉ có thế, Chúa Giê-su còn sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng nữa.

Sau khi tử nạn, phục sinh và lên trời, Chúa Giê-su lại một lần nữa lặp lại sứ mạng của Giáo hội: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thày cũng sai anh em” (Ga 20,21). “Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần, sức mạnh từ trời cao… Anh em hãy đi khắp tứ phương loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo… Anh em là chứng nhân về Thày, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem” (x. Mc 16,15; Lc 24,47-48).

Vâng, từ Giê-ru-sa-lem, Tin Mừng được loan báo khắp thế giới, trong đó có dân tộc Việt Nam chúng ta.

Xưa trên mảnh đất Giáo hạt Mỹ Đức – Hòa Bình này là miền đồi núi không biết Chúa, không tin Chúa. Nhưng nhờ các nhà thừa sai, nhất là các cố tây, miền đất này đã được nghe và đón nhận Tin Mừng. Các nhà thờ mọc lên, các giáo xứ được thành lập. Riêng tỉnh Hòa Bình đã có 10 giáo xứ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội. Đó là gia tài của các bậc tiền nhân, cha anh để lại cho chúng ta. Một gia tài quý giá, được ví như kho báu và viên ngọc quý. Cần phải như vị thương gia khôn ngoan dốc hết công sức và tài sản để mua và sở hữu cho bằng được.

“Không bột mà gột nên hồ”. Từ chỗ chưa tin làm cho tin. Từ việc không có nhà thờ làm cho có nhà thờ. Các bậc cha anh của chúng ta là vậy! Ngày nay chúng ta kế thừa, tiếp quản, chúng ta đã có vốn liếng và nền móng là “những Ki-tô hữu và các giáo xứ giáo họ” như chúng ta đang thấy đây, nhưng liệu chúng ta có làm cho lớn mạnh và phát triển được không? Chúng ta có cộng tác, chia sẻ trách nhiệm, cùng nhau làm việc trong cánh đồng truyền giáo để loan báo Tin Mừng không? Câu trả lời tùy thuộc ở chúng ta (các cha xứ, các giáo xứ giáo họ, các đoàn thể, và quý vị trong Hội đồng Mục vụ).

Hội đồng Mục vụ là cánh tay của các cha xứ, được đảm nhận các chức việc trong Hội Thánh tại các giáo họ giáo xứ. Các ông các bà là những môn đệ, những Ki-tô hữu giáo dân tiêu biểu được tuyển chọn. Các giám mục, linh mục, phó tế là những Ki-tô hữu giáo sĩ. Tuy bậc sống có khác nhau nhưng cả hai cùng phẩm giá và địa vị. Cả hai cùng chung chia sứ mạng và cùng đích. Đó là sống và loan báo Tin Mừng.

Các Đức Giám mục trong Giáo hội là những người kế vị các tông đồ, các ngài thuộc hàng Tông đồ. Còn chúng ta thuộc hàng môn đệ: môn đệ linh mục, môn đệ giáo dân.

Dù là Tông đồ hay môn đệ… tất cả đều được Chúa sai đi rao giảng Tin Mừng, mở mang Nước Chúa, đem ơn cứu độ của Chúa đến cho anh chị em đồng loại: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21).

Các bậc cha anh chúng ta xưa dù gặp phải muôn vàn khó khăn về khí hậu, văn hóa, kinh tế, chính trị… nhưng các ngài đã làm cho hạt giống Tin Mừng được đâm chồi nảy lộc và phát triển thành “cây đại thụ” tại vùng đất Mỹ Đức – Hòa Bình này.

Nay chúng ta cũng phải noi gương các ngài mà sống ơn gọi và thực thi sứ mạng của mình để làm cho hạt giống Tin Mừng không ngừng được phát triển và lớn mạnh tại vùng đất này. Đó là kỳ vọng của Chúa, của Bề trên Tổng Giáo phận khi thành lập Giáo hạt, bổ nhiệm các linh mục phụ trách các giáo xứ, tổ chức các khóa huấn luyện hay gặp mặt các ban ngành, hội đoàn trong các giáo xứ giáo họ.

Để được như vậy, ta phải làm gì? Ta phải thông tỏ những điều cốt yếu trong đạo Công giáo. Những điều cốt yếu trong đạo là những điều nào? Đó là ba điều này:

Nhận biết, Tin, Thờ, Yêu mến một Chúa Ba Ngôi (Cha – Con – Thánh Thần). Thiên Chúa là Tình Yêu, là Đấng dựng nên trời đất muôn loài muôn vật hữu hình và vô hình.

Tin, Thờ, Yêu mến Chúa Giê-su Ki-tô, là Ngôi Hai, Con Thiên Chúa  xuống thế làm người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Ma-ri-a, đã chịu nạn chịu chết và  đã sống lại, để cứu chuộc nhân loại.

Nhận biết, Tin, Yêu đạo Công giáo: là Đạo từ Trời, do Chúa Giê-su thiết lập, để tiếp tục công trình cứu chuộc nhân loại. Ngài đã ban Thánh Thần để hướng dẫn và thánh hóa Hội thánh. Khi được Rửa tội, ta được phúc làm con Chúa, được gia nhập vào Đạo (Hội thánh), được thừa hưởng gia nghiệp hạnh phúc Nước Trời.

Nếu chúng ta sống ba điều cốt yếu này, rồi truyền đạt lại cho anh chị em đang sống bên cạnh chúng ta, để họ cũng thông hiểu và sống ba điều cốt yếu này là chúng ta đang truyền giáo, thực thi sứ mạng loan báo Tin Mừng trong xã hội và thời đại của chúng ta.

Tóm lại truyền giáo, loan báo Tin Mừng là sứ mạng của Giáo hội, của mọi thành phần dân Chúa trong Giáo hội, không ai được miễn trừ. Nhưng tùy vào ơn gọi và bậc sống mà chúng ta thực thi sứ mạng loan báo Tin mừng. Để chu toàn sứ vụ loan báo Tin mừng, mọi thành phần trong Giáo hội phải cộng tác, chia sẻ và đồng trách nhiệm với nhau.

Nội dung sứ điệp khi loan báo Tin mừng gồm tóm ở ba điều cốt yếu này:

– Nhận biết, Tin, Thờ, Yêu Mến một Thiên Chúa Ba Ngôi

– Tin, Thờ, Yêu Mến Đức Giê-su Ki-tô, Con Một Thiên Chúa, Ngôi Hai.

– Nhận biết, Tin, Yêu đạo Công giáo là Đạo từ Trời, do Chúa Giê-su thiết lập.

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu
Trích “Nội san Nhà Chung”, số 3 (tháng 4 năm 2023)

Người tín hữu với sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội

Hành Trình Những Ngày Hè Tại Các Giáo Điểm