Sống lời Chúa, Chúa Nhật 2 Phục Sinh năm B 07.04.2024 * Bổn mạng Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa

Bài đọc Chúa nhật II Phục Sinh – Năm B https://gphaiphong.org/loi-chua-chua-nhat/bai-doc-chua-nhat-ii-phuc-sinh-nam-b-12810.html Bài đọc 1: Cv 4,32-35Các tín hữu chỉ có một lòng một ý.Bài trích sách Công vụ Tông Đồ.32 Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý. Không một ai coi bất cứ cái gì mình có là của riêng, nhưng đối với họ, mọi sự đều là của chung.33 Nhờ quyền năng mạnh mẽ Thiên Chúa ban, các

Xem thêm