Thông Tin giờ Lễ và học Giáo Lý ngày Chúa Nhật

ĐỐ VUI KHỐI XƯNG TỘI 1 – NĂM HỌC 2023 – 2024.

Vào Chúa Nhật 12/11/2034, gần 200 em thiếu nhi thuộc khối Xưng tội 1 năm học 2023-2024 đã được tham gia vào cuộc thi đố vui dành riêng cho các em, được diễn ra từ 9h30 đến 11h30 cùng ngày.
Hiện diện trong cuộc thi tài gồm có quý dì, quý anh chị Giáo Lý Viên thuộc cấp xưng tội và đặc biệt là sự hiện diện của cha phó Giuse đặc trách thiếu nhi trong năm học mới này.
Qua cuộc thi tài đố vui, các em được có thêm cơ hội để vui chơi và còn là dịp học hỏi Lời Chúa và Giáo lý🥰

https://www.facebook.com/TNTT.GXNgocLam/posts/pfbid02qXVGbcvAzteMXur1b7kNijkhJEJ9T6MVqgjFYa4GeZ4wPnBAzKHQ63LmGgMmZ2NRl

Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo Xứ Ngọc Lâm HỘI THAO KHAI TÂM 2 NĂM HỌC 2023-2024 (29/10/2023).

https://www.facebook.com/TNTT.GXNgocLam/posts/pfbid02SvQzW4jGL7TmT3rFtfzx1HPjutdP2grCvrszGT8kYtAGXPdmuPczuJ3eq4yD1n3il

Hướng dẫn cập nhật Frame:

https://www.facebook.com/TNTT.GXNgocLam/posts/pfbid02UD7yJTCimVw4a7TL3nXDHDkEFdhSThNN4XjwWRWEagLKDQRk2fXrnMPJFQ3GbE3Kl