THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

GIÁO XỨ NGỌC LÂM

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

 Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Chúa nhật ngày 21/5 Lễ CHÚA THĂNG THIÊN. Ngày giáo xứ Chầu Thay Giáo Phận. Xin cộng đoàn sắp xếp thời gian đến dự giờ chầu để cầu nguyện cho giáo xứ và giáo phận.

2/ Thứ bảy ngày 27/5 có thánh lễ rửa tội cho trẻ nhỏ vào lúc 6h30. Quý gia đình có con rửa tội xin nộp sổ tại văn phòng hạn chót là thứ tư ngày 24/5. Đồng thời kính mời các bố và những người đỡ đầu đến nhà nguyện vào lúc 19h00 thứ sáu ngày 26/05 tham dự tĩnh tâm và dọn mình xưng tội để thánh lễ mang lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho con trẻ và gia đình.

3/ Chúa nhật ngày 28/5 LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG– Lễ trọng, Lễ họ, Kiêng việc xác.

4/ Để chỉnh trang khuôn viên nhà thờ khang trang sạch đẹp. Sau khi họp bàn với Ban Hành Giáo giáo xứ. Cha xứ quyết định thu hồi lại phần đất các Kiốt phía chợ để kiến thiết lại khuôn viên nhà thờ. Nay thông báo lại, để những người đang mượn sử dụng các phần đất của giáo xứ sắp xếp trả lại cho giáo xứ kể từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Xin cám ơn cộng đoàn!