THÔNG BÁO CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN

Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin) Nguyện

Xem thêm

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện

Xem thêm

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện

Xem thêm

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện

Xem thêm

THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN

GIÁO XỨ NGỌC LÂM THÔNG BÁO CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN  Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi

Xem thêm

Thông báo Chúa Nhật VI Phục Sinh

GIÁO XỨ NGỌC LÂM THÔNG BÁO CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH   Kính thưa cộng đoàn, Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng

Xem thêm

LƯỢC SỬ GIÁO XỨ NGỌC LÂM

GIÁO XỨ NGỌC LÂM KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP 1973 – 2023   Nhà thờ gỗ từ năm 1974 -1990 Nhà thờ được xây mới từ năm 1993 – 2012 Nhà thờ được trùng tu từ năm 2012-2022 Nhà thờ được trùng tu lại từ năm 2022   CÁC ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN   ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE LÊ VĂN ẤN (1916 – 1974) 09/01/1966 – 17/06/1974   ĐỨC CỐ GIÁM MỤC

Xem thêm

GIÁO XỨ NGỌC LÂM THÔNG BÁO CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Kính thưa cộng đoàn, Tiếp nối lời mời gọi của Cha xứ, xin cộng đoàn giáo xứ cùng tiếp tục sống chay tịnh và cầu nguyện trong các ngày chủ nhật – Ngày Của Chúa, nhằm tìm thánh ý Chúa qua việc trùng tu đời sống đức tin, trùng tu các hoạt động và trùng tu các cơ sở vật chất của giáo xứ. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria

Xem thêm