THÔNG BÁO CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Tuần đầu tháng có tĩnh tâm cho các giới:

  • 04h30 thứ hai giới Cao niên;
  • 04h30 thứ tư giới Gia trưởng;

Xin quý chức nhắc nhở các thành viên đi tham dự.

2/ Thứ tư ngày 07/6 có lễ tại đài Thánh Giuse vào lúc 19h00.

3/ Thứ bảy ngày 10/6/2023 Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục BÊNAĐÔ MARIA NGUYỄN THÁI HOÀNG, vào lúc 09h45. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho tân linh mục.

4/ Chúa nhật ngày 11/6 LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Thánh lễ Rước lễ lần đầu cho các em Khối 4 – Cấp Xưng tội năm 2 vào lúc 08h30.

5/ Để chỉnh trang khuôn viên nhà thờ khang trang sạch đẹp. Sau khi họp bàn với Ban Hành Giáo giáo xứ. Cha xứ quyết định thu hồi lại phần đất các Kiốt phía chợ để kiến thiết lại khuôn viên nhà thờ. Nay thông báo lại, để những người đang mượn sử dụng các phần đất của giáo xứ sắp xếp trả lại cho giáo xứ kể từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Xin cám ơn cộng đoàn!