Thông báo Chúa Nhật VI Phục Sinh

GIÁO XỨ NGỌC LÂM

THÔNG BÁO

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

 

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Thứ sáu ngày 19/5 có thánh lễ cầu nguyện cho các linh hồn tại đất thánh vào lúc 19h00.

2/ Chúa nhật ngày 21/5 Lễ CHÚA THĂNG THIÊN. Ngày giáo xứ Chầu Thay Giáo Phận. Xin xem phiên chầu của các đơn vị ở bảng cuối nhà thờ.

3/ Để chỉnh trang khuôn viên nhà thờ khang trang sạch đẹp. Sau khi họp bàn với Ban Hành Giáo giáo xứ. Cha xứ quyết định thu hồi lại phần đất các Kiốt phía chợ để kiến thiết lại khuôn viên nhà thờ. Nay thông báo lại, để những người đang mượn sử dụng các phần đất của giáo xứ sắp xếp trả lại cho giáo xứ kể từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Xin cám ơn cộng đoàn!