THÔNG BÁO CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đấng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin)  Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Thứ ba ngày 13/6 có lễ tại đài Đức Mẹ La Vang vào lúc 19h00.

2/ Thứ sáu ngày 16/6 lễ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng

  • Nghi thức tiếp nhận Giáo lý viên trong thánh lễ lúc 04h30;
  • Rước kiệu THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU và Thánh lễ Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục vào lúc 17h30.

3/ Thứ bảy ngày 17/6 lễ Trái tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Bổn mạng giáo họ Mẫu Tâm vào lúc 04h30.

4/ Quỹ Tương thân – Tương ái năm 2023 đã giúp cho 45 người đã qua đời. Trong tuần này quý ông trùm giáo họ sẽ đi thu đợt 5 năm 2023 để giúp cho những người kế tiếp.

5/ Để chỉnh trang khuôn viên nhà thờ khang trang sạch đẹp. Sau khi họp bàn với Ban Hành Giáo giáo xứ. Cha xứ quyết định thu hồi lại phần đất các Kiốt phía chợ để kiến thiết lại khuôn viên nhà thờ. Nay thông báo lại, để những người đang mượn sử dụng các phần đất của giáo xứ sắp xếp trả lại cho giáo xứ kể từ ngày 12 tháng 3 cho đến ngày 12 tháng 6 năm 2023.

Xin cám ơn cộng đoàn!