LƯỢC SỬ GIÁO XỨ NGỌC LÂM

GIÁO XỨ NGỌC LÂM KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP 1973 – 2023   Nhà thờ gỗ từ năm 1974 -1990 Nhà thờ được xây mới từ năm 1993 – 2012 Nhà thờ được trùng tu từ năm 2012-2022 Nhà thờ được trùng tu lại từ năm 2022   CÁC ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN   ĐỨC CỐ GIÁM MỤC GIUSE LÊ VĂN ẤN (1916 – 1974) 09/01/1966 – 17/06/1974   ĐỨC CỐ GIÁM MỤC

Xem thêm