Chúa Nhật 4 Phục Sinh Chúa Chiên Lành 30.04.2023 Ngày truyền Thống Gia Đình Ông Bà Cố

Chúa Nhật Chúa Chiên Lành là ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Trước đây, người ta thường nói đến ơn gọi làm linh mục và ơn gọi làm tu sĩ; nhưng Thượng hội đồng giám mục (THĐ) họp năm 2018 về các bạn trẻ đã nới rộng khái niệm về ơn gọi.