Hội nghị thường niên kỳ I/2023 tại giáo phận Vinh ngày Thứ nhất, Thứ hai, Thứ ba và Thánh lễ bế mạc

Biên bản Hội nghị thường niên kỳ I/2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I NĂM 2023
(17-21/04/2023)

BIÊN BẢN

 Hội đồng Giám mục Việt Nam đã tiến hành Hội nghị thường niên kỳ I năm 2023, từ chiều thứ Hai ngày 17/4/2023 đến thứ Sáu ngày 21/4/2023, tại Tòa Giám mục giáo phận Vinh, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên Hội đồng Giám mục, trừ Đức Giám mục Chính tòa giáo phận Bắc Ninh vắng mặt vì lý do sức khoẻ.

Hội đồng Giám mục hân hoan chào đón và lắng nghe chia sẻ của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Đức Tổng Giám mục chúc mừng các Giám mục mới được bổ nhiệm. Ngài thông báo về tiến trình chia tách giáo phận Hưng Hóa; kết quả làm việc của Tổ công tác hỗn hợp giữa Tòa Thánh và Việt Nam; chia sẻ và cập nhật một số văn kiện của Tòa Thánh trong thời gian qua.

Hội đồng Giám mục chúc mừng các Đức cha mới được bổ nhiệm: Đức cha Đaminh Đặng Văn Cầu, Giám mục Chính tòa Giáo phận Thái Bình; Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Sài Gòn; Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh; Đức cha Tân cử Phêrô Kiều Công Tùng, Giám mục Chính tòa Giáo phận Phát Diệm; Đức cha Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ.

Trong Hội nghị lần này, Hội đồng Giám mục:

1. Thảo luận và cử đại diện tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ XVI sẽ diễn ra tại Rôma vào tháng 10/2023 và tháng 10/2024;

2. Thảo luận về Tự sắc “Vos estis lux mundi” (Các con là ánh sáng thế gian) của Đức Thánh Cha Phanxicô, và thành lập tiểu ban soạn thảo Các Qui tắc Đạo đức Ứng xử trong Mục vụ để áp dụng tại Giáo Hội Việt Nam;

3. Lắng nghe Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày các gợi ý về mục vụ truyền giáo;

4. Phê chuẩn bản dịch Ngũ Thư theo đề nghị của Ủy ban Kinh Thánh;

5. Lắng nghe Ủy ban Phụng tự trình bày chương trình đào tạo Phụng vụ và tiến trình xin phê chuẩn bản dịch Sách Lễ Rôma;

6. Thảo luận về bản Hướng dẫn việc Tôn kính tổ tiên của Ủy ban Văn hóa, trao cho Ủy ban Văn hóa và Ủy ban Giáo lý Đức tin cùng hoàn thiện;

7. Lắng nghe tiến trình xin phong chân phước và phong thánh cho hai Tôi tớ Chúa là Đức cha François Pallu và Đức cha Pierre Lambert de la Motte; biểu quyết chấp thuận để Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Hà Nội, mở án cấp giáo phận xin phong chân phước và phong thánh cho Đức cha François Pallu;

8. Bầu Đức cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn trợ giúp Đức cha Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục về quản trị tài chính của Hội đồng Giám mục;

9. Biểu quyết chọn Đức cha Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ làm Phó Chủ tịch Ủy ban Di dân theo đề nghị của Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Ủy ban Di dân;

10. Lắng nghe và trao đổi về:

– Những Nguyên tắc Giáo luật về Hôn nhân của Ủy ban Mục vụ Gia đình;

– Chương trình đào tạo của Ủy ban Giáo dân;

– Sinh hoạt của Học viện Công giáo Việt Nam;

– Hoạt động của Ủy ban Giáo dục;

– Hiện tình Trung tâm Hành hương La Vang;

Hội đồng Giám mục ấn định Hội nghị thường niên kỳ II/2023 sẽ được tổ chức từ ngày 25/9/2023 đến 29/9/2023.

Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục kết thúc trong niềm hân hoan cùng với Giáo phận Vinh làm phép và dâng Thánh Lễ Tạ Ơn khánh thành Trung tâm Mục vụ của Giáo phận.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh, ngày 20/04/2023

TM. Hội đồng Giám mục Việt Nam
Tổng Thư ký

(đã ấn ký)

+ Giuse Đỗ Mạnh Hùng
Giám mục giáo phận Phan Thiết

 

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/bien-ban-hoi-nghi-thuong-nien-ky-i-2023-cua-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-50712 

Đọc thêm:

17.04.2023: Ngày khai mạc Hội nghị

18.04.2023: Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị

19.04.2023: Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị

20.04.2023: Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị

21.04.2023: Biên bản Hội nghị

Thánh lễ Tạ ơn bế mạc Hội nghị Thường niên Hội đồng Giám mục Việt Nam kỳ I/2023 & Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh được phát sóng trực tuyến trên các phương tiện thông tin của Giáo phận:

 – Website Giáo phận Vinh:
 – YouTube Media Giáo phận Vinh:
 – Fanpage Giáo phận Vinh:
 Ban Truyền thông – Xã hội Giáo phận Vinh

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM:
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2023
NGÀY THỨ BA

Bài viết: Lm. Giuse Đào Nguyên Vũ
Hình: Truyền thông Giáo phận Vinh

WHĐ (20.04.2023)Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị được bắt đầu với cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Sáng, tiếp đến là Thánh lễ do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) chủ tế. Trong 4 phiên họp của ngày hôm nay, Hội nghị đã dành thời gian để lắng nghe các Đức Cha trình bày và góp ý các đề tài liên hệ.

Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh tiếp tục trao đổi với Hội nghị một số qui định Giáo luật về kinh tế và quản trị trong Giáo hội; đồng thời Đức Cha Đaminh cũng trình văn bản về những hướng dẫn của Giáo luật về hôn phối để lấy ý kiến và tiếp tục hoàn thiện tài liệu hướng dẫn mục vụ về hôn nhân.

Đức Cha Phêrô Huỳnh Văn Hai đã phúc trình về Đại hội Giáo dục Công giáo tại Marseille, Pháp, từ 30/11 đến 3/12 năm 2022, quy tụ 450 tham dự viên đến từ 70 quốc gia trên thế giới.

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Chí Linh đề nghị HĐGM chấp thuận cho ngài xin một Đức Cha để giúp ngài cho công việc của Ủy ban Mục vụ Di dân. Đức Tổng Giám mục Giuse cũng trình bày hiện tình công trình Trung tâm Hành hương La Vang của HĐGM.

Hôm nay Hội nghị cũng biểu quyết trao cho Đức Cha Giuse Bùi Công Trác phụ trách quản trị tài chánh giúp Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, và biểu quyết trao cho Đức Cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi trách vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Mục vụ Di dân HĐGM.

Cuối ngày, Đức Cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi đã chủ sự Chầu Thánh Thể, kết thúc ngày họp cuối của Hội nghị thường niên kỳ I/2023 với cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối.

Sáng thứ Sáu, ngày 21 tháng 4, HĐGM cùng với giáo phận Vinh khánh thành Trung tâm Mục vụ giáo phận, làm phép và dâng Thánh lễ tạ ơn.

Đọc thêm:

20.04.2023: Ngày làm việc thứ ba của Hội nghị

19.04.2023: Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị

18.04.2023: Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị

17.04.2023: Ngày khai mạc Hội nghị

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM:
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2023
NGÀY THỨ HAI

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

WHĐ (19.04.2023) – Sáng ngày 19 tháng 4, sau khi cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Sáng, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM), đã chủ sự Thánh lễ dâng lên Thiên Chúa ngày làm việc thứ hai của Hội nghị trong sự bầu cử của thánh Giuse.

Trong hai phiên họp buổi sáng, Hội nghị đã thực hiện các công việc: phê chuẩn bản dịch Ngũ Thư (Sách Sáng Thế, Sách Xuất Hành, Sách Lêvi, Sách Dân Số, Sách Đệ Nhị Luật); lắng nghe phúc trình của Uỷ ban Phụng tự đối với việc đào tạo phụng vụ cho các thành phần Dân Chúa theo tinh thần và hướng dẫn của Tông thư Desiderio Desideravi của Đức Thánh Cha Phanxicô; lắng nghe Uỷ ban Giáo dân chia sẻ các chương trình huấn luyện đoàn thể trong thời gian vừa qua, đồng thời cũng trình bày một vài lưu tâm về sinh hoạt đoàn thể; góp ý với Uỷ ban Văn hóa để hoàn thiện Hướng dẫn tôn kính tổ tiên.

Hai phiên họp buổi chiều, Hội nghị đã nghe Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên và Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng phúc trình về tiến trình phong thánh cho Đức Cha Francois Pallu và Đức Cha Pierre Lambert de la Motte; tiếp nhận một số góp ý của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh và trao đổi về một số việc trong bản văn Quy chế của HĐGM.

Ngày làm việc thứ hai của HĐGM kết thúc vào buổi tối sau khi Chầu Thánh Thể, do Đức Giám mục tân cử Phêrô Kiều Công Tùng chủ sự, và cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối.

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-hoi-nghi-thuong-nien-ky-i-2023-ngay-thu-hai-50701

Đọc thêm:

19.04.2023: Ngày làm việc thứ hai của Hội nghị

18.04.2023: Ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị

17.04.2023: Ngày khai mạc Hội nghị

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Hội Nghị Thường Niên Kỳ I/2023 Ngày Thứ Nhất

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

WHĐ (18.04.2023) – Ngày Hội nghị thứ nhất, 18 tháng 4, của Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) được bắt đầu lúc 5g30 sáng với cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Sáng, tiếp đến là Thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch HĐGM, chủ tế.

Mở đầu phiên họp thứ nhất của Hội nghị, Đức Cha Tổng Thư ký Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã chào mừng Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, quý Đức Hồng Y, Tổng Giám mục và Giám mục 27 giáo phận và Ban Thư ký; cách riêng chúc mừng quý Đức Cha tham dự Hội nghị HĐGM lần đầu tiên: Đức Cha Đaminh Đặng Văn Cầu, Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Đức Cha tân cử Phêrô Kiều Công Tùng và Đức Cha tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi. Sau lời chào mừng và thông báo chương trình Hội nghị của Đức Cha Tổng Thư ký, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng đã ngỏ lời với Giám mục đoàn: các Đức Cha trong HĐGM họp nhau nơi đây để biểu lộ sự hiệp thông trong toàn thể Hội Thánh tại Việt Nam, đặc biệt với Đức Cha Anphong và Đức Cha Phêrô.

Sự hiện diện của Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam cũng là sức mạnh củng cố mối hiệp thông của Hội Thánh hoàn vũ. Như thường lệ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski chia sẻ một số thông tin từ Toà Thánh với HĐGM về tiến trình chia tách giáo phận Hưng Hoá theo thỉnh cầu của Đức Cha giáo phận, kết quả buổi làm việc giữa phái đoàn Việt Nam và Toà Thánh Vatican vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, và một số lưu ý về các văn kiện Toà Thánh trong năm qua.

Trong phiên họp thứ hai, HĐGM đã trao đổi về điều lệ và chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 16 sẽ được tổ chức từ ngày 4 đến 29 tháng 10 năm nay tại Roma. Hội nghị đã dành thời gian còn lại vào buổi sáng và buổi chiều để trao đổi ý kiến về tinh thần và hướng dẫn của Tông thư – Tự sắc “VOS ESTIS LUX MUNDI” (Các con là ánh sáng thế gian).

Vào cuối phiên họp thứ tư, Ủy ban Loan báo Tin Mừng trình bày một số gợi ý để gia tăng thao thức truyền giáo trong đời sống thường ngày nơi gia đình, trong sinh hoạt mục vụ của các tu sĩ dòng, các chương trình giáo lý nơi giáo xứ, giáo phận. Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng cũng góp ý, trong chương trình truyền giáo sắp tới cũng cần lưu ý đến trọng tâm vì năm 2033 đánh dấu 500 loan báo Tin Mừng tại Việt Nam.

Buổi tối, HĐGM Chầu Thánh Thể, cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối, và các giáo tỉnh Hà Nội, Huế và Sài Gòn chia nhóm họp theo giáo tỉnh. Tạ ơn Chúa, Hội nghị kết thúc ngày làm việc thứ nhất.

https://www.giaophandanang.org/hoi-dong-giam-muc-viet-nam-hoi-nghi-thuong-nien-ky-i-2023-ngay-thu-nhat.html

KHAI MẠC HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN KỲ I/2023 TẠI GIÁO PHẬN VINH

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ

WHĐ (17.04.2023) – 18 giờ ngày 17 tháng 04 năm 2023, Hội đồng Giám mục Việt Nam (HĐGM) đã quy tụ tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Vinh trong khuôn viên Toà Giám mục.

Hình: gpvinh.com

Cùng hiện diện với quý Đức Cha chủ chăn 27 giáo phận có Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski – Sứ thần Toà Thánh tại Singapore kiêm Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn và Ban Thư ký HĐGM.

Hình: gpvinh.com

Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên và đại diện các thành phần Dân Chúa của giáo phận Vinh đã hân hoan chào mừng Đức Hồng Y, quý Đức Tổng, quý Đức Cha và quý Cha đã đến giáo phận Vinh để tổ chức Hội nghị thường niên kỳ I/2023 và tham dự Thánh lễ tạ ơn nhân dịp làm phép và khánh thành Trung tâm Mục vụ giáo phận.

Hình: gpvinh.com

20 giờ, toàn thể Hội nghị đã Chầu Thánh Thể và cử hành Phụng vụ Giờ Kinh Tối, cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình và sứ vụ của các Mục tử cùng với toàn thể cộng đồng Dân Chúa tại Việt Nam.

Hội nghị thường niên kỳ I/2023 sẽ kết thúc với Thánh lễ tạ ơn của giáo phận Vinh vào sáng thứ sáu, 21 tháng 04 năm 2023. Xin cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện cho các Mục tử được đầy tràn ân sủng của Thiên Chúa.

Video phiên họp ngày thứ nhất:

https://www.youtube.com/watch?v=KwaFqb0YDh8

Giáo phận Vinh hân hoan chào đón Hội nghị thường niên HĐGM Việt Nam khóa I năm 2023

GPVO (16/4/2023) – Theo Biên bản Đại hội lần thứ XV, Hội nghị thường niên khóa I năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ diễn ra tại Tòa Giám mục Xã Đoài, Giáo phận Vinh từ ngày 17 đến ngày 21/4/2023. Trong những ngày gần đây, công tác chuẩn bị của mọi thành phần trong Giáo phận đang diễn ra cách nhộn nhịp, khẩn trương. Và cho đến lúc này, mọi thứ dường như đã sẵn sàng để chào đón quý đức cha và các phái đoàn của các giáo phận. Cũng trong dịp này, Giáo phận Vinh sẽ vinh dự được đón tiếp sự hiện diện từ phái đoàn ngoại giao Tòa Thánh đến gặp gỡ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Có thể nói rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử, sau hơn 170 năm thành lập, Giáo phận Vinh được diễm phúc đón tiếp và đăng cai tổ chức Hội nghị thường niên cho Hội đồng Giám mục Việt Nam; vì thế, niềm hân hoan trào dâng được toát lên từ khung cảnh cho đến lòng người!

Video Chào đón phái đoàn:

https://www.youtube.com/watch?v=wHulnMTyrHMKhi nào cũng vậy, cái lần đầu tiên luôn mang đến cho con người cảm giác nôn nao chờ đợi và rồi nó cũng sẽ khắc lại dấu ấn sâu sắc khi nó đi qua. Để có khởi động tươi mới này, Giáo phận Vinh đã kinh qua một chặng đường lịch sử dài với nhiều khó khăn nhưng không bao giờ thiếu sự chuyển cầu của Đức Mẹ – Nữ Vương Linh Hồn Và Xác Lên Trời – và sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta hãy dừng lại một thoáng, ngược dòng lịch sử về với “thượng nguồn lưu dấu những giọt ân sủng thuở hồng hoang của Giáo đoàn Vinh”.

Hạt giống Tin mừng được gieo vãi trên phần đất Giáo phận Vinh có thể là rất sớm. Chính xác là vào năm 1629, tức là 2 năm sau khi nhà truyền giáo vĩ đại Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ) đặt chân lên Cửa Bạng – Thanh Hóa. Năm 1659, Toà Thánh thiết lập hai giáo phận đầu tiên ở Việt Nam: Giáo phận Đàng Trong và Giáo phận Đàng Ngoài. Phần đất Giáo phận Vinh khi đó thuộc Giáo phận Đàng Ngoài. Hai mươi năm sau, tức năm 1679, Tòa Thánh lại chia Giáo phận Đàng Ngoài thành Giáo phận Đông Đàng Ngoài và Giáo phận Tây Đàng Ngoài, phần đất Nghệ-Tĩnh-Bình thuộc Giáo phận Tây Đàng Ngoài.

Năm 1846, Giáo phận Vinh được thành lập, tách từ Giáo phận Tây Đàng Ngoài, gọi là Giáo phận Nam bên Bắc Kỳ, về sau gọi là Giáo phận Vĩnh rồi Giáo phận Vinh. Vào năm thành lập, Giáo phận có một giám mục, 35 linh mục Việt Nam, 4 thừa sai, 75 thầy giảng, 69 chủng sinh, 220 nữ tu, 18 giáo xứ và 66.350 giáo dân. Ngày 15/8/1892, Đức cha Louis Pineau Trị dâng hiến Giáo phận cho Đức Mẹ. Từ đó đến nay, Giáo phận luôn bước đi dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Hồn Xác Lên Trời.

Ngày 24/11/1960, Toà Thánh thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và nâng các giáo phận tông tòa lên hàng chính tòa. Giáo phận Vinh cũng được nâng lên vào ngày này và thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.

Trong quá trình hình thành và phát triển, giáo đoàn Vinh luôn phải bước đi trong sóng gió bão bùng của những cơn bách hại dữ dội. Có lúc bị bình địa ở nhiều nơi, tưởng chừng như hạt giống Tin mừng nơi đây mãi mãi bị chôn vùi. Thế nhưng, sau cơn bão, bình minh lại rực sáng trên Giáo phận, đến hôm nay, Giáo phận Vinh tự hào đứng vững trong lòng Giáo hội và giữa xã hội, ngày càng thăng tiến về các chiều kích siêu nhiên cũng như tự nhiên. Nhìn từ lăng kính đức tin, tất cả là hồng ân nhiệm mầu của Thiên Chúa!

Dù là một giáo phận lớn mạnh nhưng vì điều kiện cơ sở vật chất mà Giáo phận Vinh “chưa một lần” có cơ hội được đón tiếp và tổ chức kỳ họp thường niên cho Hội đồng Giám mục Việt Nam kể từ ngày thành lập. Đây là nỗi ưu tư của các vị cha chung Giáo phận qua các thời kỳ cũng như niềm khao khát của đoàn con cái trong Giáo phận qua nhiều thế hệ. Có lẽ, ai cũng thấu rõ, Giáo phận Vinh được sinh ra và lớn lên nơi đất mẹ Nghệ-Tĩnh-Bình, một eo đất hẹp nhất của đất nước, mảnh đất nghèo khó và khắc nghiệt nhất, mảnh đất nổi tiếng với thương hiệu “gió Lào cát trắng, đất khô cằn sỏi đá, đồng chua nước mặn, rốn bão tâm lũ”, đến nỗi có ai đó đã thốt lên:

“Ôi! Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng cả mặt người”

Và như cố linh mục thi sĩ Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm, từng là Tổng Đại diện Giáo phận Vinh, đã cảm thán:

“Quê tôi gạt sỏi tìm cơm
Hết mưa thôi hạn lại cơn bão gần”

Có phải vì hoàn cảnh không ưu đãi mà có những ấp ủ, dự tính lớn của Giáo phận đã ngủ vùi trong một tiết đông dài đằng đẵng? Dù gì đi nữa, một trong những ước nguyện lớn nhất của Giáo phận nay đã đến lúc được thành toàn.

Video Giới thiệu về Trung tâm Mục vụ Giáo phận Vinh

 https://www.youtube.com/watch?v=VJ3sdxmKAaM

Ngôi nhà Trung tâm Mục vụ bề thế của Giáo phận nay đã được mọc lên sừng sững tại giáo đô Xã Đoài, trở thành địa điểm phục vụ cho mọi sinh hoạt lớn nhỏ trong Giáo phận và sẽ là nơi đón tiếp Hội đồng Giám mục Việt Nam trong Hội nghị thường niên kỳ I năm 2023. Công trình lịch sử này là điểm hẹn đáp ứng các sinh hoạt chung như cử hành phụng vụ, tĩnh tâm, thường huấn, đào tạo không chỉ cho linh mục, tu sĩ  mà còn cả giáo dân, hội đồng mục vụ và các hội đoàn.

Có thể nói đây là một “ngôi nhà bằng gạch đá” được xây dựng nên bởi những “con người bằng da bằng thịt” nhưng ẩn bên trong những lớp gạch đá chất chồng lên nhau ấy là sự đồng tâm chung sức của mọi thành phần Dân Chúa thuộc Giáo phận ở trong nước cũng như hải ngoại, từ quý Đức cha, quý cha, quý chủng sinh, tu sĩ nam nữ, tổ thợ, quý ông già bà lão cho đến các trẻ thơ. Những góp nhặt nhỏ bé của mỗi người trong bậc sống của mình, có thể là từ lời kinh, tiếng hát, tâm sức, công sức hay là những đóng góp vật chất, đều góp phần tạo nên sự hiện hữu của Trung tâm Mục vụ. Như vậy, có thể ví von rằng ngôi nhà chung này là kết tinh của “trí lực, tâm lực, vật lực và thể lực” của gia đình Giáo phận

Thật là một niềm hạnh phúc dạt dào và tròn đầy khi thấy Giáo phận đang từng ngày được đổi mới và lột xác. Trong không khí hân hoan chào đón quý Đức cha và các phái đoàn đến với Giáo phận Vinh, hàng vạn con tim đang kết nối trong tình hiệp thông hướng về Giáo đô Xã Đoài, nơi sẽ diễn ra biến cố lịch sử trọng đại này. Tới đây, Thánh lễ Tạ ơn Khánh thành Trung tâm Mục vụ Giáo phận trong ngày bế mạc (21/4/2023) Hội nghị thường niên kỳ I năm 2023 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Giáo phận Vinh hứa hẹn sẽ quy tụ mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận. Với biến cố trọng đại này, “đường về giáo đoàn Vinh” sẽ ngày càng rộng mở hơn trên mọi phi lộ, từ vô hình đến hữu hình.

Video giới thiệu trung tâm mục vụ:

https://www.youtube.com/watch?v=VJ3sdxmKAaM

Nhìn lại chặng đường lịch sử dài của Giáo phận được viết bởi ơn Trời và ơn người, đoàn con cái của Giáo phận Vinh qua muôn thế hệ sẽ cất cao “Khúc cảm tạ” bởi hồng ân Thiên Chúa quá dư tràn đã tuôn gội chứa chan trên mảnh đất khô hạn. Qua bao thế hệ, con cái Vinh luôn thâm tín rằng, ơn trên đã được nhận lãnh là qua lời chuyển cầu và sự bảo trợ mạnh thế của Đức Trinh Nữ Maria Hồn Xác Lên Trời, quan thầy của Giáo phận. Vì thế, trước thềm sự kiện trọng đại này, giáo đoàn Vinh xin cất cao khúc hoan ca được muôn người mộ mến: “Tràn ngập niềm vui, đoàn con Mẹ dâng lời ca hát. Hợp cùng Thiên quốc, tung hô Mẹ – Mẹ Giáo phận Vinh. Mẹ hằng phù giúp cho Giáo phận qua cơn nguy biến. Ánh dương bình minh chiếu sáng khắp Giáo phận Vinh thanh bình”.

Nt. Maria Trần Thị Diệu Huyền – MTG. Vinh

 Phái Đoàn Giáo Phận Hà Tĩnh Chúc Mừng Giáo Phận Vinh Nhân Dịp Khánh Thành Trung Tâm Mục Vụ

 https://giaophanhatinh.org/phai-doan-giao-phan-ha-tinh-chuc-mung-giao-phan-vinh-nhan-dip-khanh-thanh-ngoi-nha-chung.htdiocese

Chiều thứ Hai, lúc 4h15’ ngày 17/4/2023, phái đoàn Giáo phận Hà Tĩnh gồm Đức Cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, quý Cha trong Ban tư vấn, quý Cha Tòa Giám mục, quý Cha giáo đã đến chúc mừng Giáo phận Vinh nhân dịp khánh thành Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận.

Tiếp đón phái đoàn Hà Tĩnh có Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Viên, Cha Tổng Đại diện cùng Cha quản lý Giáo phận.

Trong tình hiệp thông và chia sẻ, cha GB. Nguyễn Khắc Bá đã đại diện cho gia đình Giáo phận Hà Tĩnh nói lên tâm tình chúc mừng đến Giáo phận Vinh nhân dịp hồng phúc này. Đáp lời, Đức cha Anphong đã bày tỏ niềm tri ân đối với Giáo Phận Hà Tĩnh và chúc mừng Đức Cha Louis được Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh.

Mặc dù Giáo phận Hà Tĩnh đã được chia tách khỏi Giáo Phận Vinh nhưng mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận không lãng quên ‘người mẹ’ Giáo phận Vinh đã từng là cái nôi cưu mang, nuôi dưỡng và thai nghén để sinh ra Giáo phận Hà Tĩnh trong lòng Mẹ Giáo Hội. Bởi thế, chung một tâm nguyện và tình mến, niềm vui của Giáo phận Vinh cũng là niềm vui của Giáo phận Hà Tĩnh.

Hy vọng, Giáo phận Vinh và Hà Tĩnh mãi cùng sánh bước dù bình yên hay bão tố để cùng nhau góp mình vào sự phát triển của Giáo Hội Việt Nam trong những trang sử mới.

 

Rao báoTruyền chức Phó tế & Linh mục GP Bắc Ninh (Giáo xứ Ngọc Lâm chuẩn bị có thêm một tân Linh Mục)

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức Phó tế & Linh mục trong thời gian sắp tới:

 1. Thầy Giuse Nguyễn Văn Cường, sinh ngày: 25 – 03 – 1991 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 2. Thầy Giuse Nguyễn Bá Hiển, sinh ngày: 29 – 11 – 1987 tại giáo xứ Ngô Khê, giáo hạt Bắc Ninh.
 3. Thầy Antôn Nguyễn Minh Hiển, sinh ngày: 19 – 06 – 1988 tại giáo xứ Vân Cương, giáo hạt Tuyên Quang.
 4. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Thái Hoàng, sinh ngày: 16 – 10 – 1988 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 5. Thầy Gioan Baotixita Hoàng Văn Khuê, sinh ngày: 10 – 05 – 1989 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 6. Thầy Phêrô Đỗ Đức Kiên, sinh ngày 05-9-1984 thuộc dòng Chúa Cứu Thế.
 7. Thầy Gioan Đamascênô Maria Vũ Nguyên Đức Nghĩa, sinh ngày: 12 – 12 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 8. Thầy Gioan Baotixita Nguyễn Văn Phi, sinh ngày: 20 – 04 – 1989 tại giáo họ Ngọc Cục, giáo xứ Phượng Giáo, giáo hạt Bắc Ninh.
 9. Thầy Tôma Maria Đào Huy Phong, sinh ngày: 21 – 08 – 1968 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 10. Thầy Albertô Maria Nguyễn An Thạch, sinh ngày: 06 – 08 – 1989 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 11. Thầy Giuse Cao Văn Hoàng, sinh ngày 10.10.1986 thuộc dòng Chúa Cứu Thế.
 12. Thầy Bênađô Maria Nguyễn Đức Thiệp, sinh ngày: 01 – 05 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 13. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Tiến, sinh ngày: 01 – 09 – 1988 tại giáo xứ Tử Nê, giáo hạt Bắc Ninh.
 14. Thầy Phanxicô Salê Maria Đỗ Viết Tiếp, sinh ngày: 16 – 08 – 1982 thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.
 15. Thầy Đaminh Trần Văn Tính, sinh ngày: 15 – 01 – 1987 tại giáo xứ Đồng Chương, giáo hạt Tuyên Quang.
 16. Thầy Phaolô Đào Văn Trường, sinh ngày: 24 – 11 – 1990 tại giáo xứ Yên Thuỷ, giáo hạt Thái Nguyên.
 17. Thầy Phanxicô Xaviê Hoàng Trọng Tưởng, sinh ngày: 02 – 07 – 1989 tại giáo xứ Lai Tê, giáo hạt Bắc Ninh.
 18. Thầy Anrê Nguyễn Quốc Vệ, sinh ngày: 15 – 04 – 1988 tại giáo họ Tân Lợi, giáo xứ Phúc Yên, giáo hạt Vĩnh Phúc.

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Cha xứ hoặc bề trên Giáo phận, ai biết mà không trình báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến đến hết ngày 5 tháng 05 năm 2023.

Đề nghị quý Cha cho rao tại các Nhà thờ trong Giáo phận trong ba tuần: từ Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh (16/04/2023) đến Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh (30/04/2023).

Bắc Ninh, ngày 10  tháng 04 năm 2023

Lm. Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thắng

Văn Phòng Tòa Giám Mục Bắc Ninh