Hôn Nhân Gia Đình: Không cho con được Rửa tội

unknown

Hỏi:

Thưa cha Đặc trách:
Giáo xứ con có một cô gái lấy chồng khác đạo, xin được chuẩn hôn nhân khác đạo. Con đã giải thích và hướng dẫn cả hai bên về đức tin, giáo luật đạo Công giáo và quyền tự do tôn giáo, trách nhiệm tôn trọng tự do tôn giáo của nhau (đ. 1125-1126). Thế nhưng anh chàng tôn giáo bạn nhất quyết không chịu ký đơn xin chuẩn hôn nhân khác đạo với lý do: anh ta không chấp nhận cho con anh ta theo đạo Công giáo theo như mẫu đơn yêu cầu. Thưa cha, như thế, con phải làm thế nào? 

Một cha xứ của giáo phận Bùi Chu hỏi.

Giải đáp:

Tin và gia nhập một tôn giáo là quyền tự do tín ngưỡng của mỗi người. Luật Giáo hội Công giáo quy định: Khi còn tuổi vị thành niên (dưới 18 tuổi trọn), con người còn tùy thuộc vào cha mẹ hay người giám hộ. Tuy nhiên, đến tuổi thành niên (18 tuổi trọn) con người có toàn quyền sử dụng các quyền của mình (đ. 97-98). Bên cạnh đó, luật Tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước Việt Nam ban hành năm 2016 quy định: Nghiêm cấm ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo (đ. 5), mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào (đ. 6).

Trong trường hợp của xứ cha, nên giải thích: Anh có thể khuyên con không theo đạo Công giáo khi con còn tuổi vị thành niên, nhưng khi đứa con đã thành niên (từ 18 tuổi trọn) thì anh không có quyền cấm con anh theo đạo. Nếu anh cấm, anh sẽ vi phạm hiến pháp Việt Nam và quyền tự do tín ngưỡng của con người. Theo mẫu ĐƠN XIN CHUẨN HÔN NHÂN KHÁC ĐẠO của Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng không ép buộc con anh gia nhập đạo Công giáo mà chỉ nhắc nhở người Công giáo có bổn phận lo sắp xếp, khuyên nhủ, hướng dẫn, làm gương sáng cho con theo đạo và yêu cầu người tôn giáo bạn khi thấy con muốn gia nhập đạo Công giáo thì không được cấm con.

Nếu anh ta đồng ý không cấm con anh ta theo đạo Công giáo thì cha làm các thủ tục xin chuẩn hôn nhân khác đạo cho anh chị ấy, nếu anh ta vẫn muốn cấm con anh ta theo đạo thì cha có thể kiên nhẫn chờ anh ta suy nghĩ thêm.

Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh
Email: vincmanhvsl@gmail.com

Tác giả: Lm. Vinc. Nguyễn Bản Mạnh

Mục Vụ Hôn Nhân Gia Đình

https://gpbuichu.org/news/Muc-vu-hon-nhan-Gia-Dinh/

Tương quan với các thành viên trong gia đình: Sự tha thứ và ân sủng của Chúa

7 chiêu giúp trẻ hào hứng quay trở lại trường sau kì nghỉ hè

Tôi có quá lo lắng về con mình không?

Những Nguyên Tắc Hướng Dẫn Giáo Luật Bí Tích Hôn Phối