Mừng Kính Lễ Đức Mẹ Fatima Thứ bảy 12.08.2023 Bổn Mạng Giáo Họ La Vang

LƯỢC SỬ GIÁO HỌ LA VANG

Giáo họ La Vang từ ngày lập xứ thuộc giáo họ Bắc Thần sau này gọi là họ 3 đến năm 2005 từ họ 3 tách ra họ 12 đến năm 2009 từ họ 12 tách thêm họ 12B (họ 12B là họ Martinô hiện nay) nên có tên gọi là họ 12A. Đến năm 2013 các giáo họ đổi tên gọi bằng số sang tên Thánh hoặc tước hiệu của Đức Mẹ. Giáo họ La Vang được chia tách ngày 13 tháng 5 năm 2013, từ giáo họ 12A thành hai giáo họ Mông Triệu và Fatima. Vì được thành lập vào ngày lễ kỷ niệm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima nên Cha xứ Gioan B. Nguyễn Văn Hưng cho nhận lễ Mẹ Fatima làm bổn mạng.

Tại khu vực trung tâm của giáo họ có một số gia đình vì lòng sùng kính Đức Mẹ La Vang nên đã dựng lên một tượng đài Đức Mẹ La Vang. Khi giáo họ được thành lập chưa có nơi để sinh hoạt chung thì các gia đình này đã dâng cúng tượng đài và phần đất khuôn viên đài cho giáo họ. Với lý do đó nên đến năm 2014 Cha xứ Giuse Phạm Đình Hiền cho đổi tên giáo họ Fatima thành giáo họ La Vang.

Trải qua gần 3 nhiệm kỳ kể từ ngày thành lập, dưới sự hướng dẫn của quý Cha xứ. Giáo họ không ngừng phát triển xây dựng đời sống đức tin qua sự cố gắng và nỗ lực của quý chức và từng người trong cộng đoàn giáo họ.

Giáo họ hiện có 286 gia đình với 1018 nhân danh.

Ban Điều Hành Giáo Họ Qua Những Nhiệm Kỳ

Nhiệm kỳ 2013 – 2017

1- Antôn Nguyễn Viết Thành        Trưởng ban

2- Giuse Nguyễn Tất Hùng           Phó 1

3- Micae Phạm Tường Sơn           Phó 2

4- Đaminh Trần Thanh Toàn Thư ký

Nhiệm kỳ 2017 – 2021

1- Giuse Nguyễn Tất Hùng           Trưởng ban

2- Đaminh Hoàng Văn Nam         Phó 1

3- Micae Phạm Tường Sơn           Phó 2

4- Nicôla Lê Bẩy                 Thư ký

Nhiệm kỳ 2021-2025

1- Giuse Nguyễn Tất Hùng           Trưởng ban

2- Giuse Bùi Đức Mạnh                Phó 1

3- Micae Phạm Tường Sơn           Phó 2

4- Nicôla Lê Bẩy                 Thư ký