Nghe giảng chúa nhật 04 năm A (2011 – 2023)

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên.  Người mở miệng dạy họ rằng :

“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Năm 2023

Lễ 6g15: Lm Vinh sơn Nguyễn Phước Thiện

Lễ 17g30: Lm Đaminh Lê Đức Thiện

Lễ 19g00: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Năm 2020

Lễ 15g00 thứ Bảy: Lm Giuse Lưu Công Chỉnh

Lễ 6g15: Lm Giuse Nguyễn Đức Hòa

Lễ 7g30: Lm Phê-rô Lâm Phước Hùng

Lễ 16g00: Lm Giuse Ngô Mạnh Cường

Lễ 17g30: Lm Giuse Trần Hưng Đạo

Lễ 19g00: Lm Gioan Nguyễn Thiên Minh

Năm 2017

Lm Giuse Lê Hoàng Thụy

Năm 2011

Lễ 05 giờ : Lm Giuse Phạm quốc Văn
https://drive.google.com/file/d/1hexBosa0zXy4Nxu6TgtlQkabEmlFq-m5/preview
Lễ 06g15 : Lm Đaminh Nguyễn Trinh Quang
https://drive.google.com/file/d/1QNyyCECOXUXk95ldy7mPe7d8y5IzexDe/preview
Lễ 17g30 : Lm Đaminh Trần Bình Tiên
https://drive.google.com/file/d/1ndsAl5WKCa4PBNIYPbPw69rKUfTb-XLl/preview
Lễ 19 giờ : Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn
https://drive.google.com/file/d/1MuSKqjwYgIqtDM2YezY7nevIbrt4iiNN/preview