Quy tụ Giới Trẻ Ngọc Lâm lần thứ nhất lúc 18h ngày 30.04.2023

Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'GIẢO GIỚI TRẺ GIÁO XỨ NGỌC LÂM Gioan Donbosco QUY TỤ GIỚI TRẺ LẦN THỨ I 50 NĂM HÔNG ÂN ngày 30-4-2023 GIUSE Chủ Nhật Lúc 18:00 Tại Đài Chúa Thương Xót GX.NGỌC LAM'

Chào mừng các bạn trẻ gần xa trong Giáo Xứ Ngọc Lâm
– Quy tụ tất cả Giới Trẻ lần thứ I
– Nhằm tạo cuộc gặp gỡ lẫn nhau để gắn thêm tình đoàn kết…
– chương trình giáo lí của năm 2023
* Đợt I: 30-4-2023
• kinh mười điều răn + sáu điều răn hội thánh
• Đặc tính đơn hôn của Hôn nhân Công Giáo là gì ?
* nhớ thuộc bài nhoa
– Thời gian sinh hoạt 18h
– Địa điểm: Giáo Xứ Ngọc Lâm
*lưu ý: các bạn nhớ đem theo viết bi nhé! ^^