Sống Lời Chúa Lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ

BÀI GIẢNG ĐỨC THÁNH CHA

LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

WHĐ (28.06.2023) – Đây là những bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ và các buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu vào ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô (29.06).

Các bài giảng và huấn dụ của Đức Thánh Cha trong ngày lễ thánh Phêrô và Phaolô:

Đức Phanxicô:

29.06.2022 – Nhanh chóng trỗi dậy và chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa

29.06.2021 – Tự do vì đã được giải thoát

29.06.2020 – Hiệp nhất và lời tiên tri

29.06.2019 – Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là những chứng nhân

Đức Bênêđictô XVI:

29.06.2011 – Thầy không gọi các con là tôi tớ, nhưng là bạn hữu

Nghe giảng lễ thánh Phêrô và Phaolô (2009-2023)

https://hddmvn.net/nghe-giang-le-thanh-phero-va-phaolo-2009-2016/

Tổng hợp suy niệm Lễ Trọng Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, Tông đồ (29.06)

https://hddmvn.net/cac-bai-suy-niem-thanh-phero-va-phaolo/

Thánh Kinh bằng hình ngày 29/06: thánh Phêrô và thánh Phaolô Tông đồ

https://tgpsaigon.net/bai-viet/thanh-kinh-bang-hinh-ngay-29-06-thanh-phero-va-thanh-phaolo-tong-do-31561