Tin Giáo Hội Hoàn Vũ 29.06.2023: Kinh Truyền Tin với ĐTC Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

Kinh Truyền Tin Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô : Chúng Ta Cần Những Con Người Thực Sự Như Thánh Phêrô Và Phaolô

Đức Thánh Cha Chủ Sự Đại Lễ Kính Thánh Phêrô Và Phaolô

Vatican News (28.06.2023) – Vatican News Tiếng Việt truyền hình trực tiếp buổi Tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Phanxicô, tại Quảng trường Thánh Phêrô vào thứ Tư ngày 28.06.2023.

Các múi giờ: Giờ Roma: 8:50, Giờ Việt Nam: 14:50

Trung tâm Heri Kwetu ở Congo đón tiếp những trẻ em bị gia đình từ chối vì khuyết tật

Giáo hội Công giáo Melkite chuẩn bị kỷ niệm 300 năm hiệp thông trọn vẹn với Công giáo Roma

https://giaophanvinhlong.net/giao-hoi-cong-giao-melkite-chuan-bi-ky-niem-300-nam-hiep-thong-tron-ven-voi-cong-giao-roma.html

Thánh lễ tuyên phong chân phước cho Nữ tu Elisa Martinez

https://giaophanvinhlong.net/thanh-le-tuyen-phong-chan-phuoc-cho-nu-tu-elisa-martinez.html