Tài Liệu: Các ca đoàn phụng vụ sau Công đồng Vatican II

Các ca đoàn phụng vụ sau Công đồng Vatican II

Các ca đoàn phụng vụ sau Công đồng Vatican II

Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) cho Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (Tháng 10.2023)

Vái – Lạy – Niệm Hương

GIÁO LUẬT CÔNG GIÁO 1983

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid023MNbKjDhhn5R4TN2fX6ys5oZPKeCuof647LTwkb8Go5srKxsMwZprrE5zvmTYhq6l&id=100053616670875

VUI CƯỜI: Phân Số
Trong giờ dạy toán phân số, để giúp học sinh nhanh hiểu hơn, thầy giáo đem ra một ví dụ rất cụ thể và hỏi các em:
Thầy có một trái xoài, thầy cắt ra làm 4 phần và chia cho 4 em, mỗi em một phần, hỏi thầy còn lại mấy phần?
Cả lớp đồng thanh đáp to: Thưa thầy! Thầy còn lại cái hột ạ!
Không có mô tả ảnh.