Thánh Lễ Chúa Nhật tuần 16 Thường niên A 23.07.2023 dành cho những người không thể đến nhà thờ

CÁC SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA
CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI
WHĐ (23.07.2023) – Năm 2021, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thành lập Ngày Thế giới Ông bà và Người cao tuổi. Ngày này được cử hành mỗi năm trong toàn Giáo hội vào Chủ nhật thứ IV của tháng Bảy, gần với ngày 26.07 – lễ nhớ thánh Gioakim và Anna, ông bà của Chúa Giêsu. Hằng năm đều có sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày này.
Các sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Ông bà và Người Cao tuổi:
Năm 2023: Ðời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người (Lc 1, 50)
Năm 2022: Trong tuổi già, vẫn sinh hoa kết quả (Tv 92,15)
Năm 2021: Ta luôn ở cùng anh chị em (x. Mt 28,20)
Có thể là hình ảnh về 2 người và văn bản cho biết 'SỨ ĐIỆP ĐỨC THÁNH CHA CHO NGÀY THẾ GIỚI ÔNG BÀ VÀ NGƯỜI CAO TUỔI TUỔI'