Thông báo chiêu sinh cấp Khai Tâm 10.09.2023

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'THÔNG BÁO Chiêu sinh cấp Khai Tâm Chúa Nhật ngày 10/09/2023'
Ban Huấn Giáo xin thông báo đến quý phụ huynh về việc đăng ký học lớp Giáo lý Khai Tâm.
✅Đối tượng: các em từ 6 tuổi (tức sinh năm 2017) và những em trên 6 tuổi nhưng chưa học giáo lý
✅Thời gian ghi danh: Từ 9h30 đến 11h30 Chúa Nhật ngày 10/09/2023 và các ngày trong tuần từ thứ hai 11/09/2023 đến thứ sáu 15/09/2023 trước hoặc sau lễ chiều.
✅ Địa điểm đăng kí: Văn phòng Ban Huấn Giáo.
❗️Lưu ý: Khi đến đăng ký, xin quý phụ huynh mang theo Sổ Gia Đình Công Giáo.