THÔNG BÁO CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN 03.09.2023

Kính thưa cộng đoàn,

Giáo xứ đã trải qua hành trình 50 năm sống đức tin. Để đời sống đức tin được trưởng thành hơn mỗi ngày. Cha xứ mời gọi cộng đoàn sống năm Đức tin: “Đức tin là sự đáp trả của chúng ta với một Lời, là Lời chất vấn chúng ta một cách cá nhân, về một “Chúa”, Đắng gọi tên chúng ta.” (Trích Thông Điệp Ánh Sáng Đức Tin) Nguyện xin Thiên Chúa qua lời bâu cử của Mẹ Maria và Thánh cả Giuse Quan Thầy giáo xứ ban cho mỗi người trong giáo xứ sống chứng nhân và thực hành đức tin.

1/ Tuần đầu tháng có tĩnh tâm cho các giới:

_04h30 thứ Hai giới Cao niên

_ 04h30 thứ Tư giới Gia trưởng

Xin quý chức nhắc nhở các thành viên đi tham dự.

2/ Thứ Tư ngày 06/9 có lễ tại Đài Thánh Giuse vào lúc 19h00.

3/ Thứ Sáu ngày 08/9 Lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria. Bồn mạng giáo họ Rạng Đông vào lúc 04h30.

4/ Thông báo chiêu sinh lớp giáo lý Khai Tâm:

_Các em từ 6 tuổi tức sinh năm 2017 và những em trên 6 tuổi nhưng chưa học giáo lý.

_Thời gian ghi danh từ 09h30 ngày 10/9/2023 cho đến 11h30. Và các ngày trong tuần từ thứ hai ngày 11/9 đến thứ sáu ngày 15/9 trước hoặc sau lễ chiều.

_Địa điểm tại Văn phòng Ban Huấn Giáo. Xin quý phụ huynh mang theo Số Gia đình Công giáo.

Xin cám ơn cộng đoàn!

https://www.facebook.com/GXngoclam/posts/pfbid0VAT7Wm8HvFdQC43KTeXgTQbPH8xSsgwHzXwFevML6sGeUWPedkhEr8wkLZ5G28pBl