Tin Giáo Hội Hoàn Vũ 14.09.2023: Hội Nghị Tham Vấn Về Huấn Luyện Hiệp Hành Cho Giáo Hội Tại Châu Á Lần I

Từ ngày 11 đến 15.09.2023, Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Hội nghị Tham vấn về Huấn luyện Hiệp hành cho Giáo hội tại châu Á lần I (The First Consultation Meeting on Synodal Formation in Asia). Hội nghị được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Dòng Chúa Cứu Thế Mahatai Pattaya, Thái Lan và quy tụ 66 tham dự viên đại diện các giáo hội Á châu, trong đó có 8 giám mục là thành viên trong ban lãnh đạo của FABC.

Cách thức hiện diện mới của Giáo hội trong thế giới ngày nay là hiệp hành, và việc huấn luyện hiệp hành cho mọi thành phần dân Chúa là điều quan trọng. Nên mục đích của Hội nghị là để:

– đánh giá về tầm nhìn hướng tới một Giáo hội Á châu hiệp hành;

– nhận biết về ý nghĩa của việc huấn luyện hiệp hành như là phương thức để đạt đến một Giáo hội Á châu hiệp hành;

– chỉ rõ các thuộc tính, tiêu chí và cách thể hiện văn hóa của việc huấn luyện hiệp hành tại châu Á; và

– xây dựng các kế hoạch hành động trong việc áp dụng huấn luyện hiệp hành trong các tác vụ khác nhau của Giáo hội Á châu.

Để đạt được mục đích này, Hội nghị tập trung lắng nghe và thảo luật các đề tài:

1. Khảo sát việc huấn luyện hiệp hành trong các Giáo hội tại châu Á, Thuyết trình viên: Ông Pablito A. Baybado, Jr., Giáo sư Đại học Santo Tomas, Thư ký Ủy ban Huấn luyện và Giáo dục Đức tin của FABC

2. Một Giáo hội Á châu hiệp hành: Những con đường và những chân trời dưới ánh sáng của Tài liệu Bangkok FABC 50 và Tài liệu Cuối cùng của Đại hội Cấp châu lục của Giáo hội Á châu về tính hiệp hành, Thuyết trình viên: Linh mục Clarence Devadass, Giám đốc Trung tâm Nghiên Cứu Công giáo, Kuala Lumpur, Malaysia

3. Hướng tới một Giáo hội hiệp hành dưới ánh sáng Tài liệu Làm việc của Thượng Hội đồng về tính hiệp hành, Thuyết trình viên: Linh mục Enrico Ayo, Trưởng khoa, Chủng viện San Carlos, thành viên nhóm làm việc chính của Đại hội FABC 50

4. Những đặc tính Á châu và việc huấn luyện hiệp hành, Thuyết trình viên: Bà Christina Kheng, Học viện Mục vụ Đông Á (EAPI), Thành viên Ủy ban Phương pháp luận.

Tất cả các đề tài trên đều được trình bày dựa trên ba tài liệu chính của Giáo hội vừa được công bố gần đây: (1) Tài liệu Bangkok FABC 50, (2) Tài liệu Cuối cùng của Đại hội Cấp châu lục của Giáo hội Á châu về tính hiệp hành, và (3) Tài liệu Làm việc (Instrumentum Laboris) cho Khoá họp thứ nhất của Đại hội Thượng Hội đồng Giám mục (Tháng 10.2023).

Vào ngày cuối cùng, Hội nghị đưa ra dự thảo kế hoạch hành động cho việc huấn luyện hiệp hành trong các giáo hội tại châu Á.

Chương trình huấn luyện hiệp hành diễn ra ở hai giai đoạn. Trong giai đoạn đầu, Hội nghị Tham vấn được tổ chức để xác định rõ việc huấn luyện hiệp hành theo phương thức Á châu bằng cách thực hiện các phương pháp lắng nghe thiết thực và các cuộc đối thoại trong Thánh Thần về các nền văn hóa và truyền thống tại châu Á. Hội nghị sẽ xem xét trong bối cảnh chung của châu Á và đưa ra các đặc tính cho việc huấn luyện hiệp hành. Giai đoạn thứ hai là để cho các ủy ban FABC triển khai cách rõ ràng và cụ thể những chiều kích của việc huấn luyện hiệp hành tại châu Á trong các lĩnh vực mà các ủy ban FABC đặc trách.

FABC: Hội Nghị Tham Vấn Về Huấn Luyện Hiệp Hành Cho Giáo Hội Tại Châu Á Lần I (11-15/09/2023)

ĐTC Phanxicô đau buồn về số người thiệt mạng do lũ lụt ở Libya

Các Giáo hội và tổ chức Công giáo nỗ lực cứu trợ các nạn…

Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến cuộc gặp gỡ quốc tế “Sự táo bạo của hoà bình”

“Huyền thoại” Ronaldo Luís Nazário De Lima (Rô Béo) đón nhận Đức tin Công giáo ở tuổi 46

Thánh lễ phong chân phước cho một gia đình Ba Lan

Vatican Tổ Chức Cuộc Gặp Gỡ Lần Thứ Năm Của Sáng Kiến “Những Con Đường Hiệp Hành Năm Thánh”