Tin Giáo Hội Việt Nam 14.06.2023–Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 9h tại GP Cần Thơ

Kết thúc tĩnh tâm linh mục và phó tế giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng: công bố và giới thiệu nhân sự của giáo phận

https://giaophanlangson.net/noi-dung/ket-thuc-tinh-tam-linh-muc-va-pho-te-giao-phan-lang-son-%E2%80%93-cao-bang-cong-bo-va-gioi-thieu-nhan-su-cua-giao-phan-15495-12000013062023

Giới Giáo chức Phát Diệm gặp mặt mừng lễ thánh Antôn Pađôva-Bổn mạng

https://hddmvn.net/gioi-giao-chuc-phat-diem-gap-mat-mung-le-thanh-anton-padova-bon-mang/

Giáo phận Thanh Hóa: Thánh lễ giỗ 20 năm Đức Cha Cố Bartolomeo Nguyễn Sơn Lâm

https://hddmvn.net/giao-phan-thanh-hoa-thanh-le-gio-20-nam-duc-cha-co-bartolomeo-nguyen-son-lam/

http://giaophanthanhhoa.net/thong-bao/thong-bao–ve-ung-vien-len-chuc-linh-muc-42062.html

Rao báo Truyền chức Linh mục & Phó tế năm 2023

https://giaophanlongxuyen.org/tin-tuc/rao-bao-truyen-chuc-linh-muc-pho-te-nam-2023.html

Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng Chia Sẻ Về Tiến Trình Phong Thánh Cho Đức Cha Pierre Lambert De La Motte