Thánh Lễ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI Giám Mục Phó Cần Thơ 18.05.2023

Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

Lễ tấn phong vị giám mục trẻ tuổi nhất Hội đồng Giám mục Việt Nam ở thời điểm hiện tại

Thánh Lễ Tạ Ơn Của Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

NGHI THỨC TUYÊN XƯNG ĐỨC TIN CỦA ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI

Tối ngày 17.5.2023, một ngày trước khi thánh lễ tấn phong Giám Mục Phó giáo phận Cần Thơ được cử hành, Đức Giám Mujc tân cử đã tuyên xưng đức tin, tuyên thệ trung thành với Giáo Hội trước sự chứng kiến của các vị chủ chăn và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện không thường trú của Toà Thánh tại Việt Nam cùng với một số Giám Mục trong HĐGMVN cùng tham dự.

Lúc 20 giờ, tại Trung tâm mục vụ giáo phận Cần Thơ, buổi tuyên thệ được cử hành. Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai, Giám Mục giáo phận Vĩnh Long đã chủ sự nghi thức chầu Thánh Thể. Chia sẻ với cộng đoàn Dân Chúa, Đức cha đã dùng hình ảnh “Cửa chuồng chiên và mục tử nhân lành”, để nói về sứ vụ Giám mục giữa đoàn chiên ngài được trao phó. Đức cha nhấn mạnh, mọi thành phần trong Hội Thánh đều có người cha chung duy nhất, mục tử nhân lành đó là Thiên Chúa. Và, “Cửa chuồng chiên không phải nhà tù. Mỗi người chúng con đi vào và đi ra qua trạm này cách tự do. Có thể so sánh, người chăn chiên khuyến khích từng con chiên, vì hạnh phúc đoàn chiên, để chiên được sống và sống dồi dào. Đó là sứ mệnh của mục tử trong Giáo Hội”.

Sau phần Chầu Thánh Thể, Đức tân Giám mục tuyên hứa trước sự chứng kiến của đại diện Toà Thánh, Đấng bản quyền giáo phận và mọi thành phần Dân Chúa trong giáo phận.

Nghi thức kết thúc với lời kinh hướng về Đức Mẹ, xin Mẹ chở che cho đoàn con giáo phận Cần Thơ.

Nghi Thức Tuyên Xưng Đức Tin Của Đức Giám Mục Tân Cử Phêrô Lê Tấn Lợi

Thánh Lễ Truyền Chức Giám Mục Đức Cha Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

PHỎNG VẤN
ĐỨC GIÁM MỤC TÂN CỬ PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI:
 “LINH MỤC, NGƯỜI CỦA LỜI CHÚA”

Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (14.04.2023) – Đức Giám mục Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi – Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ – trả lời phỏng vấn phóng viên Kênh Truyền Thông trực thuộc Hội Đồng Giám mục Việt Nam.

Nội dung:

– Kinh nghiệm sống mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh trong đời sống ơn gọi Linh mục.

– Phương thức giúp người giáo dân cầm cuốn Kinh Thánh mở – đọc và nghiềm gẫm để khám phá linh đạo của Thầy Giêsu trong đời sống hằng ngày.

– Đức cha Tân cử Phêrô giới thiệu và hướng dẫn tham quan Đại Chủng viện Thánh Quý.

Giờ Chầu Thánh Thể

Cầu nguyện cho ĐGM Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi, tại ĐCV Thánh Quý

Ngay sau khi nhận được công bố của Tòa Thánh về việc bổ nhiệm Cha Phêrô Lê Tấn Lợi làm Giám mục Phó Giáo phận Cần Thơ – ngày 25.3.2023; trong tâm tình cảm tạ, Đại Chủng Viện Thánh Quý tổ chức giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn, do Cha Tổng Đại Diện Carôlô chủ sự. Cùng hiện diện trong giờ chầu này có ĐGM Tân cử, Cha Quản Hạt Cần Thơ, quý Cha giáo thường trực và một số quý Cha Hạt Cần Thơ, quý Chủng sinh, quý Tu sĩ, quý nhân viên của Đại Chủng Viện.

Sau đây là tâm tình dâng lên Chúa qua bài suy niệm của cha An Nam.

Tin mừng Mc 3,13-15: Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ người muốn. Và các ông đến với Người. Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng, với quyền trừ quỷ.

Lạy Chúa Giêsu – Đấng luôn vui thích ở với và ở giữa chúng con qua nhiệm mầu Thánh Thể, để nghe, để nhìn, để yêu mến và để thánh hóa chúng con. Tạ ơn Chúa!

Hôm ấy, Chúa đã gọi những kẻ Ngài muốn. Và 12 vị được gọi đã đáp lời mà đến với Chúa để ở với Chúa và để được Ngài sai đi. Các Tông đồ ngày xưa được gọi không phải vì phẩm chất ưu tú của họ, cũng không phải vì họ xứng đáng, nhưng chỉ vì Chúa muốn gọi họ: “Chúa gọi đến với Ngài những kẻ Ngài muốn”.

Hôm nay, Chúa cũng muốn gọi chúng con làm chủng sinh, tu sĩ, linh mục, giám mục. Và cũng như các tông đồ ngày xưa, không phải vì chúng con ưu tú hay xứng đáng, nhưng chỉ vì Chúa muốn gọi chúng con: “Chúa gọi đến với Ngài những kẻ Ngài muốn”. Cụ thể, sự hiện diện đông đủ của chúng con lúc này, bên Thánh Thể, cũng vì “Chúa gọi đến với Ngài những kẻ Ngài muốn”. Tạ ơn Chúa!

Chúng con xin sẵn sàng đáp lại ý Chúa muốn với tất cả niềm tin và thiện chí của mình để sống trọn vẹn cho ơn gọi này.

Chúa đã thương yêu, tín nhiệm và trao sứ mạng cho mỗi chúng con, để với bậc sống của mình, dù là linh mục, tu sĩ, chủng sinh hay giáo dân giữa đời thường, từng ngày chúng con vẫn hăng say góp phần làm sáng Danh Chúa và làm lớn mạnh Nước Chúa. Tạ ơn Chúa!

Chúa đã dùng Mẹ Giáo Hội để hướng dẫn và nâng đỡ sức hèn của chúng con, hầu chúng con mỗi ngày được vững vàng hơn, sống đúng và sống tốt ơn gọi dâng hiến của mình. Tạ ơn Chúa!

Và với gia đình chủng viện, hôm nay quả là một ngày đáng ghi nhớ, khi một người anh em trong chúng con – cha Phêrô Lê Tấn Lợi, được Chúa gọi lên bậc giám mục. Quả là một hồng ân. Thật là một đại ơn, khiến chúng con mừng vui, không biết diễn tả tâm tình tạ ơn như thế nào cho đủ và cân xứng. Chúng con xin bày tỏ những tâm tình đang có trong lòng chúng con lúc này: hướng lên Chúa và hướng về nhau, xoay vần trong cụm từ ‘tạ ơn’ và ‘cám ơn’.

Tạ ơn Chúa về chặng đường ơn gọi của người anh em chúng con: thời gian dự tu lớp Carôlô, thời gian tu học tại ĐCV Thánh Quý; đặc biệt, thánh vụ linh mục ngày 22.6.2000, mà người anh em chúng con đây được nhận lãnh, cùng với quý anh em khóa 3A thuộc cả 3 giáo phận Cần Thơ – Long Xuyên – Vĩnh Long.

Tạ ơn Chúa về thời gian được tiếp cận với bộ môn Thần Học Thánh Kinh tại phương trời Rôma, nhờ đó người anh em chúng con có cơ hội tiếp tục học hỏi, để phần nào thêm hiểu và thêm yêu Lời Chúa; sau đó là thời gian nhiệt huyết và tâm huyết phục vụ trong công tác giảng dạy tại môi trường chủng viện này cũng như các cơ sở tu học khác.

Và hôm nay, Chúa lại trao ban chức thánh giám mục cho người anh em chúng con đây: “Chúa gọi những kẻ Ngài muốn”. Tạ ơn Chúa!

Và lạy Chúa, chúng con cũng muốn cám ơn những người mà Chúa dùng để làm nên ơn gọi của ĐGM Tân cử Phêrô, đến hôm nay, cách riêng trong hồng ân thánh chức giám mục này.

Cám ơn Đức Thánh Cha Phanxicô – vị cha chung của Giáo Hội hoàn vũ, đã lãnh ý Chúa, rồi đại diện Chúa, chọn người anh em chúng con làm giám mục để phục vụ Hội Thánh.

Cám ơn Thánh Bộ Giám Mục, ĐTGM Zalewski – Đại diện Tòa Thánh, đã giúp hoàn thành tiến trình tuyển chọn giám mục cho ĐGM Tân cử Phêrô của chúng con đây.

Với tâm tình con thảo, chúng con luôn nhớ ơn Đức cha Stêphanô – Giám mục Giáo phận Cần Thơ – người đã tin tưởng và tiến cử ĐGM Tân cử Phêrô vào bậc sống mới, để người anh em chúng con được trở thành một cộng sự gần gũi của ngài, mà chăm lo cho đoàn chiên Giáo phận Cần Thơ.

Trong bầu khí của một gia đình đang quây quần chia sẻ niềm vui và niềm tạ ơn, chúng con cũng muốn cám ơn Cha Giám đốc Carôlô, cám ơn quý Cha giáo, quý Thầy, quý Sơ, quý nhân viên trong đại gia đình chủng viện này, là nơi mà mỗi người đều ý thức góp phần mình để tạo nên một môi trường của ân sủng, nhờ đó mà người anh em chúng con được sống trong bầu khí yêu thương, bình an và trợ lực nhiều năm qua.

Xin cám ơn bậc sinh thành, gia đình thân quyến của ĐGM Tân cử Phêrô; cám ơn họ đạo An Hội, họ đạo Hậu Bối là nơi mà từ đó mà người anh em chúng con được bước vào cuộc đời này và bước vào huyền nhiệm của ơn gọi linh mục, và đến hôm nay, họ vẫn là những hậu phương vững chắc cho người anh em chúng con bằng lời cầu nguyện và sự nâng đỡ cách này cách khác.

Và chúng con cũng muốn cám ơn ĐGM Tân cử Phêrô, vì như Đức Maria trong ngày được truyền tin hôm nay, dù có những băn khoăn riêng về cuộc sống mới đang mở ra, nhưng vẫn thưa ‘vâng’ với Chúa; giờ đây người anh em chúng con cũng đã dâng lên tiếng thưa ‘vâng’ với Chúa, với Giáo hội, bằng tất cả tình yêu dành cho ơn gọi này, cho sứ vụ mới này. Thưa ‘vâng’ không phải vì tin ở sức mình, nhưng vì tin ở sức Chúa và vì tin vào ơn Chúa. Thưa ‘vâng’ vì xác tín ‘Chúa Biết Con’ (Khẩu hiệu của ĐGM Tân cử Phêrô)

Thân phận bình sành so với kho tàng là ơn thánh chức giám mục, có lẽ ĐGM Tân cử Phêrô cũng không tránh khỏi những lo lắng cho sứ vụ tương lai. Vì vậy, chúng con cùng với người anh em, xin phó thác con đường người anh em chúng con đi cho Chúa, với niềm cậy trông: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12,9). Thật vậy, ơn của Chúa luôn đủ tầm cỡ, khiến chúng con luôn cảm thấy ngỡ ngàng và an tâm. Xin Chúa cầm tay mà dẫn người anh em chúng con đi – đi với Chúa và đi với Giáo hội.

Và ước mong, người anh em chúng con sẽ luôn là một giám mục gần gũi và hiền hòa, luôn sẵn lòng mang lấy mùi chiên, luôn là con người của hiệp thông và xây dựng tình hiệp thông, luôn biết nắm tay những người thiện chí là mọi thành phần dân Chúa để xây dựng Giáo phận và Giáo hội theo đúng ý Chúa muốn.

Xin Chúa chúc lành cho ĐGM Tân cử Phêrô, cho những người đã cầu nguyện cho ngài, và từ hôm nay sẽ cầu nguyện và nâng đỡ ngài nhiều hơn nữa, để ngài luôn bình an và hạnh phúc trong sứ mạng rất vinh dự, nhưng cũng đầy những khó khăn này.

Lạy Chúa, ‘Chúa Biết Con’. Amen.

Giờ Chầu Thánh Thể Cầu nguyện cho ĐGM Tân cử Phêrô Lê Tấn Lợi,

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%AAr%C3%B4_L%C3%AA_T%E1%BA%A5n_L%E1%BB%A3i

Giám mục Tân cử
 Phêrô Lê Tấn Lợi
Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ
(2023–nay)
Giáo hội Công giáo Rôma
Chức vụ chính yếu
Giám mục phó Cần Thơ
Giáo tỉnh Giáo tỉnh Sài Gòn
Tòa Giáo phận Cần Thơ
Bổ nhiệm Ngày 25 tháng 3 năm 2023
Tựu nhiệm Ngày 18 tháng 5 năm 2023
Hết nhiệm Đương nhiệm
Tiền nhiệm Stêphanô Tri Bửu Thiên
Kế nhiệm Đương nhiệm
Truyền chức
Thụ phong Ngày 22 tháng 6 năm 2000
Tấn phong Ngày 18 tháng 5 năm 2023
Thông tin cá nhân
Sinh 19 tháng 6, 1970 (52 tuổi)[1]
hoặc
28 tháng 7, 1972 (50 tuổi)[2]
Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Giáo dục Tiến sĩ Thần học Thánh Kinh
Alma mater Đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma
Cách xưng hô với
Phêrô Lê Tấn Lợi
Danh hiệu Đức Giám mục Phó
Trang trọng Đức Giám mục Phó, Đức Cha Phó
Thân mật Cha
Khẩu hiệu Chúa biết con… (Tu scis me)
Tòa Giáo phận Cần Thơ

Phêrô Lê Tấn Lợi (sinh năm 1972) là một Giám mục Tân cử người Việt của Giáo hội Công giáo Rôma tại Việt Nam. Ông hiện là giám mục phó tân cử của Giáo phận Cần Thơ, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di Dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.[3] Ông từng là linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ và hiện là linh mục giám học của Đại Chủng viện thánh Quý.[2] Khẩu hiệu Giám mục của ông là: Chúa biết con…

Thân thế và tu tập

Giám mục Tân cử Lê Tấn Lợi sinh ngày 28 tháng 7 năm 1972, tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thuộc giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ.[2] Theo tư liệu Tòa Thánh, ông sinh ngày 19 tháng 6 năm 1970.[1][4] Gia đình ông hiện thuộc giáo xứ Hậu Bối, giáo hạt Trà Lồng, giáo phận Cần Thơ (thuộc địa giới hành chính xã Hưng Phú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).[5] Giám mục Lợi cho biết gia đình ông sống tại một miền quê nghèo khó, và chính bản thân ông, từ năm học lớp ba, đã phải tìm cách phụ giúp gia đình kiếm sống, thông qua công việc bán bánh. Thời gian học trung học, cậu bé Lợi, thay vì một buổi học và một buổi bán bánh, phụ giúp gia đình bằng cách cày ruộng. Giám mục Lợi sau này cho rằng những vất vả thuở thiếu thời giúp ông dễ dàng đón nhận các vất vả trong đời sống tu trì.[6]

Cậu bé Lê Tấn Lợi từ khi còn nhỏ đã có ước muốn đi theo con đường tu trì, vì sự cảm phục đối với cha sở của mình. Tuy vậy, ước muốn này khó thành sự vì sau năm 1975, việc tu học trở nên khó khăn.[6] Cậu Lê Tấn Lợi khởi đầu con đường tu học của mình vào năm 1991 (khi ông đang học đại học[6]), bằng việc tham gia lớp dự tu Carôlô[gc 1] của Giáo phận Cần Thơ. Chủng sinh Phêrô Lợi theo học lớp này đến năm 1993 thì theo học tại Đại chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ cho đến năm 2000.[2] Ông là chủng sinh khóa 3A của Đại chủng viện này, vốn gồm các chủng sinh đến từ ba giáo phận: Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.[7]

Linh mục

Ngày 22 tháng 6 năm 2000, Phó tế Lê Tấn Lợi được truyền chức linh mục bởi Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận, trở thành linh mục thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ. Tân linh mục được bổ nhiệm chức phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải và giữ chức nhiệm này cho đến năm 2003.[2]

Linh mục Lê Tấn Lợi sau đó được cho đi du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma vào năm 2004, và ông tốt nghiệp Cử nhân, và sau đó là Tiến sĩ Thần học Thánh Kinh.[1]Trở về Việt Nam năm 2011, ông thực hiện mục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ cho đến ngày được bổ nhiệm chức giám mục. Trong thời gian này, ông là Đặc trách Chủng Sinh Giáo phận Cần Thơ, Trưởng Ban Thánh Kinh, Giáo phận Cần Thơ (2012-2018), Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu (từ 2015), và Giám học Đại Chủng viện Thánh Quý Cần Thơ từ năm 2017. [2]

Linh mục Lê Tấn Lợi là tác giả các tài liệu học hỏi Kinh Thánh, đăng trên trang Giáo phận Cần Thơ.[8]

Giám mục

Ngày 25 tháng 3 năm 2023, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh loan tin Giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm linh mục Phêrô Lê Tấn Lợi làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.[1][4] Với tin bổ nhiệm này, tân giám mục chính thức trở thành giám mục trẻ nhất của hàng giám mục của Việt Nam.[9] Cùng trong bản tin này, Tòa Thánh cũng loan tin bổ nhiệm Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn, Giám quản Giáo phận Hà Tĩnh làm giám mục chính tòa giáo phận này, và linh mục Phêrô Kiều Công Tùng làm Giám mục chính tòa Giáo phận Phát Diệm.[10] Một thư thông báo của Giám mục chính tòa Stêphanô Tri Bửu Thiên đã được ký ngày 26 tháng 3 để thông báo về tin này cho giáo dân giáo phận Cần Thơ.[11] Một buổi chầu Thánh Thể để cầu nguyện cho Giám mục Tân cử được cử hành sau khi tin bổ nhiệm được công bố, do linh mục Tổng Đại diện Giáo phận Carolo chủ sự. Tham dự buổi chầu có Giám mục Tân cử Lê Tấn Lợi, các linh mục Hạt Cần Thơ, các linh mục giáo sư chủng viện, các chủng sinh và tu sĩ cũng như nhân viên Đại chủng viện.[7]

Giám mục Tân cử đã có buổi phóng vấn cùng báo Công giáo và Dân tộc sau khi tin bổ nhiệm được công bố. Khi được hỏi cảm tình của ông về người dân giáo phận, Giám mục Tân cử Lê Tấn Lợi cho biết ông ấn tượng tính thật thà, chất phác, gần gũi và dễ mến,… của người dân miền Tây thuộc giáo phận. Về đời sống đạo, ông nhận định họ rất nhiệt thành trong các việc từ thiện bác ái, cũng như các việc “đạo đức bình dân”. Giám mục Tân cử cũng thừa nhận về thực trạng di cư của người trẻ ra khỏi giáo phận, và cho rằng cần thích nghi trước thực trạng này, cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng về Đức Tin cho các tín hữu trẻ tuổi để họ kiên vững trong đời sống. Chia sẻ về vấn đề truyền giáo tại giáo phận có danh xưng “Giáo phận Truyền giáo”, giám mục Tân cử cho biết ông và linh mục đoàn sẽ cộng tác với giám mục chính tòa Tri Bửu Thiên để thực thi công việc từ thời cố giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận để lại. Ông cho biết, với tư cách là một nhà đào tạo chủng sinh, ông mong muốn chủng sinh có lòng khát khao việc truyền giáo, và đánh giá rằng nếu [chủng sinh] chỉ có mỗi kỹ năng thì chưa đủ để thực hiện công việc truyền giáo. Nói về việc truyền bá việc học Kinh Thánh đến giáo dân, giám mục Lợi cho biết ông không có phương pháp riêng, và nhận thấy giáo phận đã thúc đẩy việc này dưới thời Giám mục Tri Bửu Thiên, cách riêng khởi phát từ năm 2001. Ông cho biết luôn khao khát đưa Lời Chúa đến với giới bình dân.[12]

Trong cuộc phỏng vấn với Ban Truyền thông Hội đồng Giám mục Việt Nam, trả lời câu hỏi vì rất khó để tìm kiếm thông tin về ông trên mạng, ông thừa nhận mình là một người rất ít xuất hiện trước đám đông, vì các công việc tại chủng viện.[gc 2] Nói về thao thức về người linh mục, Giám mục Tân cử cho biết Giáo hội chỉ cần những người linh mục thánh thiện và nhiệt thành, là những người không những biết Lời Chúa, nhưng là “của” Lời Chúa, không những truyền đạt kiến thức về Chúa, nhưng truyền đạt kinh nghiệm sống của bản thân linh mục cho người khác.[6]

Khẩu hiệu và huy hiệu

Giám mục Tân cử Lê Tấn Lợi chọn khẩu hiệu Chúa biết con…”, lấy cảm hứng từ Kinh Thánh Gioan Chương 21, câu 16: Thầy biết con yêu mến Thầy của Thánh Phêrô. Ông cho biết không đủ tự tin để tuyên xưng như thánh nhân, chỉ biết xưng với Chúa rằng Chúa biết con yếu đuối, Chúa biết con tội lỗiChúa biết con cần Chúa. Từ ý nghĩa này, Giám mục Tân cử chọn hình ảnh huy hiệu là đôi bàn tay đang cầu nguyện, được mô tả là bàn tay đang van xin cầu nguyện với Chúa, với ý nghĩa là nhắc nhớ ông luôn biết trông cậy vào Thiên Chúa.[12]

Lễ tấn phong và tạ ơn

Dự kiến, nghi lễ tuyên xưng Đức Tin của Giám mục Lê Tấn Lợi sẽ được cử hành vào 19 giờ 30 tối ngày 17 tháng 5 tại nguyện đường Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ. Dự kiến, Tổng giám mục Marek Zalewski và các thành viên Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ tham gia buổi nghi thức này.[13] Lễ truyền chức cho Giám mục Tân cử dự kiến được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 18 tháng 5 năm 2023 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Cần Thơ, theo thông cáo từ Tòa giám mục.[11][12] Lễ tấn phong sẽ được truyền hình trực tiếp và phát trên website giáo phận Cần Thơ.[13]

Mục vụ

Trong kỳ họp thường niên kỳ I-2023 tại Tòa giám mục Vinh tháng 4 năm 2023, Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Di dân đề nghị Hội đồng Giám mục Việt Nam chấp thuận một giám mục hỗ trợ công tác mục vụ của Ủy ban Mục vụ Di dân. Giám mục Tân cử Lê Tấn Lợi được các giám mục bầu chọn làm Phó Chủ tịch Uỷ ban Di Dân.[3]

Tông truyền

Giám mục Phêrô Lê Tấn Lợi được tấn phong giám mục năm 2023, thời Giáo hoàng Phanxicô

TÒA GIÁM MỤC CẦN THƠ
12 Nguyễn Trãi – phường Tân An – quận Ninh Kiều – thành phố Cần Thơ
Sđt: (0292) 3813 655
Email: tgmcantho@gmail.com

56: 06/TB-TGM/2023

THÔNG BÁO
V/v. Bổ Nhiệm Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

Trong niềm hân hoan cảm tạ Thiên Chúa, Tòa Giám Mục Cần Thơ kính báo toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa Giáo Phận tin vui như sau:

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 03 năm 2023

ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ

đã công bố việc bổ nhiệm

Linh Mục Phêrô LÊ TẤN LỢI

Linh Mục thuộc Giáo phận Cần Thơ, hiện đang là Giám học của Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ

Làm Giám Mục Phó Giáo Phận Cần Thơ

Gia đình Giáo phận chúng con tri ân Đức Thánh Cha Phanxicô, Thánh bộ Loan Báo Tin Mừng và Đức Tổng Giám Mục Marek Zalewski, Đại Diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã quan tâm và ưu ái bổ nhiệm cha Phêrô làm Giám Mục Phó cho Giáo phận Cần Thơ.

Tòa Giám Mục Cần Thơ hân hoan báo tin Thánh lễ truyền Chức Giám Mục sẽ được cử hành vào lúc 08g00, thứ Năm, ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Trung Tâm Mục Vụ Giáo Phận Cần Thơ, số 480A, CMT8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.

Trong dịp vui mừng này, tôi kêu gọi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Cần Thơ cùng chung lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu nguyện cho Đức Cha Tân cử Phêrô, để nhờ ơn trợ giúp của Chúa, Đức Cha luôn ý thức mình là người được tuyển chọn để phục vụ Chúa và Dân của Người; luôn cố gắng chu toàn mọi trách nhiệm được Chúa và Giáo hội trao ban./.

Thành phố Cần Thơ, ngày 26 tháng 03 năm 2023

Kính báo

(Đã ký và đóng dấu)

Stêphanô TRI BỬU THIÊN
Giám Mục Giáo Phận Cần Thơ

(Đã ký)

Gioan Trần Trọng Dung
Linh Mục Chưởng Ấn

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/toa-giam-muc-can-tho-thong-bao-ve-viec-bo-nhiem-giam-muc-pho-giao-phan-can-tho-50513

TIỂU SỬ
LINH
 MỤC PHÊRÔ LÊ TẤN LỢI

– Sinh ngày 28 tháng 07 năm 1972, tại giáo xứ An Hội, Giáo phận Cần Thơ

– 1991 – 1993: Dự tu lớp Carôlô của Giáo phận Cần Thơ

– 1993 – 2000: Học tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cái Răng, Cần Thơ

– 22/06/2000: Được Đức Giám mục Emmanuel Lê Phong Thuận truyền chức linh mục, thuộc linh mục đoàn Giáo phận Cần Thơ

– 2000 – 2003: Phó xứ giáo xứ Phụng Hiệp, hạt Đại Hải, Giáo phận Cần Thơ

– 2004 – 2011: Du học tại đại học Giáo Hoàng Urbaniana, Rôma; tốt nghiệp học vị tiến sĩ Thần học Thánh Kinh

– Từ 2011 đến nay: Phục vụ tại Đại Chủng Viện Thánh Quý, Cần Thơ:

+ Đặc trách Chủng Sinh Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2012 – 2018: Trưởng Ban Thánh Kinh, Giáo phận Cần Thơ

+ Năm 2015 đến nay: Giáo sư thỉnh giảng tại Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm, Giáo phận Bùi Chu

+ Năm 2017 đến nay: Giám học tại Đại Chủng viện Thánh Quý

– 25/03/2023: Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Cần Thơ.

https://www.tgpsaigon.net/bai-viet/bo-nhiem-giam-muc-chinh-toa-cac-giao-phan-ha-tinh-va-phat-diemgiam-muc-pho-giao-phan-can-tho-68376

Duyên tình hay cái kết đẹp
ÁO CƯỚI MÀU HỒNG
Có thể là hình ảnh về 2 người

Mời xem bài viết rất cảm động:

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EJWjcLNtj8feFaK1R24aL2emBbgP18xGaMTuguBkRgDcbyGqYT5ai6oaXNA2JcgZl&id=100087978641013