Thiếu Nhi Sống Lời Chúa, Chúa Nhật Phục Sinh năm B 31.03.2024

Dẫn Lễ Thiếu Nhi CN Phục Sinh

Viếng mộ Chúa Gio-an chạy trước

Nhưng Phê-rô dấn bước vào đầu

Đời ta kẻ trước người sau

Chạy đua tới đích mai sau đời mình

Sống lành sẽ được phục sinh

Bình an hưởng phúc trường sinh với Người. 

Các bạn thiếu nhi thân mến, hôm nay, Chúa nhật Phục sinh: Đức Kitô đã sống lại thật (Ga 20,1-9).

Tin mừng Thánh Gioan tả lại cảnh Maria Ma-đa-lê-na đi ra mồ Chúa khi trời vừa sáng, và bà hốt hoảng trở về báo tin cho Phêrô và Gioan rằng: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ” (Ga 20, 1-2). Khi Phêrô và Gioan đến mồ, vào trong, nhìn kỹ nơi an táng Chúa, Gioan đã thấy và đã tin. Chúa Giêsu đã sống lại thật như lời Ngài đã báo trước.

Dâng Thánh lễ hôm nay, mời các bạn thiếu nhi hãy hát vang bài ca “Al-le-lu-ia”, ca ngợi Đức Kitô, Đấng cứu chuộc chúng ta bằng máu của Ngài và làm cho chúng ta trở thành những người con yêu dấu của Chúa Cha. Mời cộng đoàn đứng.

Bài đọc 1 (Cv 10,34a.37-43)

Bài giảng đầu tiên của Thánh Phêrô đã minh chứng cho người Do Thái rằng: Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Thiên Chúa đã cho Ngài sống lại từ cõi chết. Ai tin vào Ngài và chịu phép rửa, người ấy sẽ được cứu độ.

Bài đọc 2 (Cl 3,1-4)

Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Cô-lô-xê khẳng định: Chúa Giêsu đã sống lại; chúng ta cũng sẽ sống lại với Ngài trong đời sống mới và cùng Ngài hưởng hạnh phúc vinh quang.

Ca tiếp liên (Mời cộng đoàn ngồi)

Đây là bài ca, ca ngợi Con Chiên Vượt Qua. Đức Kitô đã giao hòa chúng ta với Chúa Cha. Bài ca này cũng làm nổi bật hình ảnh Maria Ma-đa-lê-na, người nữ đầu tiên loan báo Tin mừng Phục sinh.

Lời nguyện chung

Chủ tế: Chúng con thiếu nhi thân mến, Chúa Giêsu đã sống lại thật như lời Kinh Thánh đã loan báo. Cùng hòa chung niềm vui với Giáo hội, chúng ta hãy sốt sắng nguyện xin.

  1. Tin mừng Phục sinh là tin vui cho toàn thể nhân loại. Xin cho đại gia đình Giáo hội/ nhận được niềm vui của Chúa Phục Sinh, và đem niềm vui ấy đến với mọi người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  2. Ngày nay, nhiều người trên thế giới còn nghi ngờ về cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu. Xin cho họ sớm nhận được ánh sáng phục sinh soi chiếu/ qua các Kitô hữu trong Giáo hội. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  3. 3.Những người đầu tiên khi gặp gỡ Chúa Giêsu Phục Sinh đã trở thành những chứng nhân rao giảng Tin mừng. Xin cho các bạn trẻ Công giáo/ luôn là những chứng nhân Tin mừng Phục sinh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
  4. Chúa Giêsu Phục Sinh đã hiện ra với các môn đệ nhiều lần để củng cố niềm tin cho các ông. Xin cho cộng đoàn hiện diện trong Thánh lễ hôm nay/ được đầy tràn niềm tin phục sinh trong tâm hồn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xưa Chúa hiện ra và ở cùng các môn đệ. Xin soi lòng mở trí mỗi người chúng con, để chúng con tin và nhận ra Chúa Phục Sinh trong sinh hoạt của cuộc sống thường ngày. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH  B

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ.2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ.4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào.6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó,7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi.8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng: theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.

1 On the first day of the week, Mary of Magdala came to the tomb early in the morning, while it was still dark, and saw the stone removed from the tomb.
2 So she ran  and went to Simon Peter and to the other disciple whom Jesus loved, and told them, “They have taken the Lord from the tomb, and we don’t know where they put him.”
3  So Peter and the other disciple went out and came to the tomb.
4 They both ran, but the other disciple ran faster than Peter and arrived at the tomb first;5 he bent down and saw the burial cloths there, but did not go in.
6 When Simon Peter arrived after him, he went into the tomb and saw the burial cloths there,7 and the cloth that had covered his head, not with the burial cloths but rolled up in a separate place.
8 Then the other disciple also went in, the one who had arrived at the tomb first, and he saw and believed.
9For they did not yet understand the scripture that he had to rise from the dead.

I. HÌNH TÔ MÀU  

d
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết lại câu Tin Mừng thánh Gioan 20,2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM
01. Người ra mộ sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần là ai? (Ga 20,1)
a. Mẹ Maria.
b. Bà Maria Mácdala.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Nicôđêmô.
02. Ai là người đã phát hiện ra: tảng đá đã lăn khỏi mồ? (Ga 20,1)
a. Mẹ Maria.
b. Bà Maria Mácdala.
c. Ông Phêrô.
d. Ông Gioan.
03. Đây là lời bà Maria Mácdala nói với ông Phêrô (Ga 20,2)
a. Chúa đã sống lại rồi.
b. Chúa bảo các ông hãy đi Galilê và gặp thầy ở đó.
c. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu.
d. Người ta đã cướp mất xác Chúa rồi.
04. Ai là người đã bước vào mộ Chúa Giêsu đầu tiên? (Ga 20,6)
a. Mẹ Maria.
b. Bà Maria Mácdala.
c. Ông Simôn Phêrô.
d. Ông Gioan.
05. Ông Phêrô và Gioan khi tới ngôi mộ chôn Đức Giêsu đã nhìn thấy gì? (Ga 20,6-7)
a. Một ngôi mộ trống.
b. Những băng vải.
c. Khăn che đầu Đức Giêsu.
d. Cả a, b và c đúng.

III. Ô CHỮ
g

Những gợi ý
01. Theo Kinh Thánh, ai phải trỗi dậy từ cõi chết? (Ga 20,9)
02. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải làm gì từ cõi chết? (Ga 20,9)
03. Từ ngôi mộ trở về, bà Maria Mácdala đã gặp ai đầu tiên? (Ga 20,2)
04. Khi ra mộ, bà Maria Mácdala đã nhìn thấy cái gì đã được lăn ra khỏi mộ? (Ga 20,1)
05. Khăn che đầu Đức Giêsu không để lẫn với các băng vải, nhưng được làm gì và xếp riêng ra một nơi? (Ga 20,7)
06. Ai đã ra mộ Đức Giêsu vào sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần? (Ga 20,1)
07. Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ đâu? (Ga 20,9)
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

“Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.”
Tin Mừng thánh Gioan 20,9

Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH CHÚA NHẬT PHỤC SINH B

Tin Mừng thánh Gioan 20,1-9
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Chúa đã Phục sinh
* Câu Tin Mừng thánh Gioan 20,2
“Bà liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói: “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
II. TRẮC NGHIỆM
01. b. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1)
02. b. Bà Maria Mácdala (Ga 20,1)
03. c. Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, và chúng tôi chẳng biết họ để người ở đâu (Ga 20,2)
04. c. Ông Simôn Phêrô (Ga 20,6)
05. d. Cả a, b và c đúng (Ga 20,6-7)
III. Ô CHỮ
01. Đức Giêsu  (Ga 20,9)
02. Trỗi dậy (Ga 20,9)
03. Simôn Phêrô (Ga 20,2)
04. Tảng đá (Ga 20,1)
05. Cuốn lại (Ga 20,7)
06. Maria Mácdala (Ga 20,1)
07. Cõi chết (Ga 20,9)
Hàng dọc : Sống lại

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG

Trò chơi ô chữ – Chúa nhật Phục sinh 2024 – Năm B

Tin Mừng (Lc 24,13-35): Bài đọc dành cho Thánh lễ ban chiều

Họ đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ: “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi : “Chuyện gì vậy ?” Họ thưa : “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng: “Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông : “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

Đáp án: Ô chữ Chúa nhật Lễ Lá 2024 – Năm B

1. Lễ Vượt Qua
2. Dầu thơm cam tùng nguyên chất
3. Ướp xác Chúa
4. Hy tế Tạ Ơn
5. Sát tế Chiên Vượt Qua
6. Giu-đa Ít-ca-ri-ốt
7. Thượng tế kinh sư kỳ mục
8. Cái hôn
9. Òa khóc
10. Vườn Giệt-si-ma-ni
11. Canh thức và cầu nguyện
12.Tổng trấn Phi-la-tô
13. Đóng đinh vào thập giá
14. Nhục hình
15. Lời Chúa
16. Đồi sọ
17. Vua người Do-thái
18. Si-mon Ky-rê-nê
19. Phạm thượng
TỪ KHÓA: THƯƠNG KHÓ VÀ PHỤC SINH

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật Phục sinh

https://tgpsaigon.net/bai-viet/bai-giang-chua-nhat-cho-thieu-nhi-chua-nhat-phuc-sinh-51247
Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật Phục sinh

Lc 24,1-12

“Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi,
và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại” (Lc 24,7).

Chúng con thân mến!

Hôm nay chúng ta mừng lễ gì chúng con?

– Lễ Phục sinh!

– Phục sinh là thế nào nhỉ?

– Phục sinh là chết rồi sống lại.

– Chúng con đã thấy người nào chết rồi sống lại chưa?

– Chưa thấy bao giờ.

– Cha cũng chưa thấy nhưng đọc trong Tin Mừng cha có thấy. Đố chúng con biết câu chuyện của ai đó?

-……của con gái ông Giarô, của con trai bà góa thành Naim và đặc biệt là của Lazaro.

– Giỏi! Chúng con giỏi.

– Bạn nào kể sơ cho cha biết về ba câu chuyện này xem nào.

Một là chuyện của người con gái ông Giarô. Ông Giarô là ông trưởng hội đường của người Do thái. Con gái ông mới chết. Ông Giarô không biết làm sao cho con ông sống lại. Ông nghĩ đến Chúa. Ông tin là chỉ có Chúa mới có thể giúp ông. Ông tìm đến với Chúa và quả thực ông đã được Chúa giúp. Con gái ông được sống lại. Thật là không còn gì vui hơn!

Chuyện thứ hai là chuyện người thanh niên con trai của một bà góa thành Naim. Cậu ta đã chết được mấy ngày rồi. Hôm đó người ta đem cậu đi chôn. Trên đường đi, họ may mắn gặp Chúa Giêsu. Nhìn cảnh đau thương của người mẹ mất con, Chúa thương quá. Chúa cho dừng đoàn người đang tiễn đưa người thanh niên đi chôn lại. Tự ý Chúa làm điều này chứ chẳng có ai xin Chúa. Khi đoàn người đã dừng lại, Chúa đến bên nói với người thanh niên đã chết: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy(Lc 7,15). Lạ thật chỉ bằng một Lời của Chúa vậy mà người đã chết đang được người ta đem đi chôn được sống lại. Chẳng cần nói nhiều chúng ta cũng biết người mẹ của người thanh niên đó vui mừng đến thế nào.

Và cuối cùng mới là chuyện đáng nói. Lazaro là người em của hai bà chị Matta và Maria. Ba chị em chưa ai lập gia đình. Chúa Giêsu rất thân với gia đình này. Mỗi khi có dịp lên Giêrusalem, Chúa Giêsu thường nghe thăm gia đình này. Giữa Chúa Giêsu và gia đình này có một sự thân tình hiếm có.

Anh Lazarô còn trẻ nhưng không biết lý do tại sao anh chết. Lúc anh chết thì Chúa ở xa. Lạ thật chẳng ai báo tin mà Chúa biết. Chúa nói với các tông đồ: “Lazarô, bạn của chúng ta, đang yên giấc; tuy vậy, Thầy đi đánh thức anh ấy dậy”(Ga 11,12), và Tin Mừng thánh Gioan ghi: “Đức Giêsu nói về cái chết của anh Ladarô, còn họ tưởng Người nói về giấc ngủ thường”. Bấy giờ Người mới nói rõ: “Ladarô đã chết. Thầy mừng cho anh em, vì Thầy đã không có mặt ở đó, để anh em tin. Thôi, nào chúng ta đến với anh ấy” (Ga 11,13-14).

Khi tới nơi Chúa hỏi: “Các người để xác anh ấy ở đâu?” Họ trả lời: “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem”. Và Tin Mừng ghi: “Đức Giê-su liền khóc”. Chúa Giêsu khóc chúng con ạ! Chứng kiến việc Chúa khóc người Do thái đã phải thốt lên: “Kìa xem! Ông ta thương anh Lazarô biết mấy!” Chúa thương Lazarô thật, thương đến nỗi xúc động mà khóc lên được.

Rồi sau Tin Mừng bảo Chúa đi tới mộ. Ngôi của người Do thái không giống mộ bên chúng ta. Ngôi  mộ đó là một cái hang có phiến đá đậy lại. Đứng trước ngôi mộ của Lazarô Chúa ra lệnh: “Đem phiến đá này đi”. Lệnh truyền của Chúa khiến chính cô Matta cũng phải sợ. Cô nói: “Thưa Thầy, nặng mùi rồi, vì em con ở trong mồ đã được bốn ngày”. Một người đã chết, đã chôn trong mộ 4 ngày. Nói một cách dễ hiểu: đã bắt đầu “thối rồi”. Một người như thế làm sao có thể làm được gì nữa. Vậy mà Chúa đứng trước mộ ngước mắt lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha, vì Cha đã nhậm lời con. Phần con, con biết Cha hằng nhậm lời con, nhưng vì dân chúng đứng quanh đây, nên con nói để họ tin là Cha đã sai con”. Nói xong, Người kêu lớn tiếng: “Anh Lazarô, hãy ra khỏi mồ!” Người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”.

Có lạ không chúng con? Chúa đã cho một người chết đã được bốn ngày sống lại. Chỉ có Chúa mới làm được như thế.

Bây giờ cha hỏi chúng con, các phép lạ trên Chúa làm để làm gì? Theo cha thì Chúa làm là để chuẩn bị cho mọi người đón nhận việc Chúa Phục sinh dễ dàng hơn. Việc Chúa cho con người được phục sinh và việc chính Chúa tự mình phục sinh cả hai đều có chung một kết quả. Chỉ khác có một điều một đàng là do Chúa làm và một đàng là chính Chúa tự làm cho mình. Điều đó chẳng có gì khó hiểu nếu chúng ta tin vào quyền năng của Chúa.

Nói tới đây cha nhớ tới một câu chuyện rất cảm động đã xảy ra hồi thế chiến thứ hai tại Liên Xô.

Một người đàn bà bị bắt làm tù nhân trong một trại giam tại Liên Xô cũ. Chính bà kể lại câu chuyện mà bà đã mắt thấy tai nghe, để mọi người tin vào sức mạnh của mầu nhiệm phục sinh của Chúa.

Một buổi chiều kia, một cô gái trẻ cùng bị giam với chúng tôi đã kề miệng vào tai tôi hỏi khẽ:

– Chị biết hôm nay là ngày gì không?

Rồi không đợi tôi trả lời, cô ta nói tiếp:

– Hôm nay là ngày lễ Phục sinh.

Nghe thế tôi tự hỏi:

– Lễ Phục sinh đã đến rồi sao? Lễ của niềm vui và của hy vọng, nhưng trong tù niềm vui của chúng tôi đã héo úa, khô cằn, còn niềm hy vọng thì ta để lại trong lòng và không dám suy nghĩ tiếp.

Bỗng một tiếng reo vang nổi lên phá tan bầu không khí nặng nề:

– Đức Kitô đã sống lại!

Tôi quay lại nhìn mặt cô gái vừa cất tiếng tuyên xưng đức tin và bắt gặp đôi mắt cô ánh lên sự lung linh huyền diệu. Cùng lúc ấy, từ mọi phía của các phòng giam khác vang lên câu trả lời:

– Ngài đã sống lại thật.

Quá sửng sốt, các nhân viên trại giam đứng bất động như tượng gỗ. Có lẽ trong tâm trí họ đang giận dữ lên án một việc chưa bao giờ xảy ra tại đây. Sau một lúc yên lặng, tôi nghe tiếng giày nặng nề tiến đến phòng giam của chúng tôi, rồi phòng bị mở tung cửa, hai nhân viên hỏi ai đã xướng câu mê tín dị đoan đó, và hùng hổ túm lấy cô gái lôi sền sệt ra khỏi phòng.

Qua tuần lễ Phục sinh, họ giam riêng cô vào phòng không có lò sưởi để qua cái lạnh thấu xương và cơn đói hành hạ một con người mà họ cho là cuồng tín sẽ phải gục ngã.

Một tuần sau, cô gái được trả lại phòng giam chung với chúng tôi. Mặt cô xanh xao, người cô gầy đi thấy rõ. Sau khi nằm yên tại một góc phòng, cô gái khều bọn tôi lại, và thều thào:

– Dù sao tôi cũng đã tuyên xưng niềm tin vào sự Phục sinh trong trại giam, những cái khác không quan trọng gì cho lắm.

Nói xong, cô cố gắng mỉm cười và tôi thấy ánh mắt cô vẫn ánh lên như dạo nào.

Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con được can đảm sống cuộc đời tràn đầy ánh sáng Phục sinh của Chúa. Amen.

Bài 2: Chúa Nhật Phục Sinh Năm C

Lc 24,1-12

1 Ngày thứ nhất trong tuần, vừa tảng sáng, các bà đi ra mộ, mang theo dầu thơm đã chuẩn bị sẵn. 2 Họ thấy tảng đá đã lăn ra khỏi mộ. 3 Nhưng khi bước vào, họ không thấy thi hài Chúa Giêsu đâu cả. 4 Họ còn đang phân vân, thì kìa hai người đàn ông y phục sáng chói, đứng bên họ. 5 Ðang lúc các bà sợ hãi, cúi gầm xuống đất, thì hai người kia nói: “Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? 6 Người không còn đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Hãy nhớ lại điều Người đã nói với các bà hồi còn ở Galilê, 7 là Con Người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi, và bị đóng đinh vào thập giá, rồi ngày thứ ba sống lại”.

8 Bấy giờ các bà nhớ lại những điều Ðức Giêsu đã nói. 9 Khi từ mộ trở về, các bà kể cho Nhóm Mười Một và mọi người khác biết tất cả những sự việc ấy. 10 Mấy bà nói đây là bà Maria Mácđala, bà Gioanna, và bà Maria, mẹ ông Giacôbê. Các bà khác cùng đi với mấy bà này cũng nói với các Tông Ðồ như vậy. 11 Nhưng các ông cho là chuyện lẩn thẩn, nên chẳng tín. 12 Dầu vậy, ông Phêrô cũng đứng lên chạy ra mộ. Nhưng khi cúi nhìn, ông chỉ thấy những khăn liệm thôi. Ông trở về nhà, rất đỗi ngạc nhiên về sự việc đã xảy ra.

1. Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về vấn đề gì?

a. Về việc Chúa chịu nạn chịu chết.

b. Về những việc xảy ra ngày thứ nhất trong tuần sau ngày Chúa chết.

c. Về việc Chúa gặp gỡ các tông đồ trước khi về trời.

d. Về việc Chúa sai các tông đồ đi loan báo Tin Vui Chúa đã phục sinh.

2. Đứng trước sự việc Chúa Phục sinh, thái độ của các tông đồ như thế nào?

a. Hoàn toàn vui mừng và tin tưởng.

b. Tất cả đều hoài nghi và chưa có ai tin.

c. Tất cả các tông đồ đều cảm thấy hoang mang sợ hãi.

d. Câu b+c là đúng.

3, Chúa Giêsu mong ở nơi chúng ta điều gì?

a. Biết mở rộng lòng đón nhận Tin Vui Phục sinh của Chúa.

b. Biết cảm ơn Chúa vì tình thương cao quí Chúa dành cho.

c. Vững tin vào những việc Chúa làm vì yêu thương.

d. Tất cả đếu đúng.

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục sinh

Tranh tô màu – Chúa nhật Phục sinh

Bài Ðọc I: Cv 10, 34a. 37-43

“Chúng tôi đã ăn uống với Người, sau khi Người từ cõi chết sống lại”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phê-rô lên tiếng nói rằng: “Như anh em biết điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đê-a, khởi đầu từ Ga-li-lê-a, sau khi Gio-an rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giê-su thành Na-da-rét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu cho Người. Người đi khắp nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở cùng Người. Và chúng tôi, chúng tôi là chứng nhân tất cả những gì Người đã làm trong nước Do-thái, và tại Giê-ru-sa-lem, Người là Ðấng người ta đã giết treo Người trên thập giá. Nhưng ngày thứ ba, Thiên Chúa đã cho Người sống lại và hiện ra không phải với toàn dân, mà là với chúng tôi là nhân chứng Thiên Chúa đã tuyển chọn trước, chính chúng tôi đã ăn uống với Người sau khi Người từ cõi chết sống lại. Và Người đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho toàn dân và làm chứng rằng chính Người đã được Thiên Chúa tôn làm quan án xét xử kẻ sống và kẻ chết. Mọi tiên tri đều làm chứng về Người rằng: Tất cả những ai tin vào Người, thì nhờ danh Người mà được tha tội”.

Bài Ðọc II: Cl 3, 1-4

“Anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Ki-tô ngự”.

Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

Anh em thân mến, nếu anh em đã sống lại với Ðức Ki-tô, anh em hãy tìm những sự trên trời, nơi Ðức Ki-tô ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời, chứ đừng nghĩ đến những sự dưới đất. Vì anh em đã chết, và sự sống anh em được ẩn giấu với Ðức Ki-tô trong Thiên Chúa. Khi Ðức Ki-tô là sự sống anh em xuất hiện, bấy giờ anh em sẽ xuất hiện với Người trong vinh quang.

Phúc Âm: Ga 20, 1-9

“Người phải sống lại từ cõi chết”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Ngày đầu tuần, Ma-ri-a Ma-đa-lê-na đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Si-môn Phê-rô và người môn đệ kia được Chúa Giê-su yêu mến, bà nói với các ông rằng: “Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu”. Phê-rô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phê-rô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Si-môn Phê-rô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết.

Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục sinh

https://tgpsaigon.net/bai-viet/kinh-thanh-bang-hinh-chua-nhat-phuc-sinh-48807
Kinh thánh bằng hình: Chúa nhật Phục sinh

PHÚC ÂM: Ga 20, 1-9

ĐỨC KITÔ KHÔNG LÀ KỶ NIỆM

Bấy giờ người môn đệ kia cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Ga 20,8)
Suy niệm:
Các phụ nữ đến mộ Chúa Giêsu từ sáng sớm để hoàn tất việc ướp xác. Các bà cũng chẳng làm được gì khác hơn là vớt vát lại chút gì để nhớ về một biến cố buồn thảm rồi cũng sẽ trôi vào quên lãng của quá khứ. Các bà thực sự hoảng hốt và đau xót vì một chút kỷ niệm là cái xác bất động của Thầy lại cũng bị lấy mất đi. Các tông đồ Phêrô và Gioan cũng đến và cũng thấy ngôi mộ trống. Thánh tông đồ Gioan khẳng định: ông đã thấy và đã tin; không phải các ông tin xác Thầy thực sự bị đánh cắp mà là tin Đức Giêsu đã chết nay sống lại thật. Chúa Kitô phục sinh còn hiện ra nhiều lần cho nhiều người khác nhau để xác nhận rằng Ngài không là kỷ niệm; Ngài đã sống lại và hiện nay Ngài đang sống, đang đồng hành, đang ở với những ai đặt niềm tin vào Ngài.
Mời Bạn:
Bạn nhớ, Chúa Giêsu phục sinh cũng đồng hành với bạn, ở với bạn “mọi ngày cho đến tận thế” đấy. Dù bạn đi đâu, làm gì, bạn đừng quên sự hiện diện linh thiêng và thân thiết này. Bạn đã làm gì và sẽ làm gì để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thiết yếu này ?
Chia sẻ:
Đọc lại lời chứng của những chứng nhân trực tiếp đã gặp Chúa Kitô phục sinh: (x. Mt 28; Mc 16; Lc 24; Ga 20-21). Điều gì đã khiến họ nhận ra và tin vào Chúa phục sinh để rồi họ rao giảng về Ngài mạnh dạn như thế ?
Sống Lời Chúa:
Chọn cho mình một phương thế thích hợp để sống thân thiết hơn nữa với Chúa Phục sinh: siêng năng rước lễ, viếng Mình Thánh, thường xuyên tâm sự với Chúa, v.v.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con, con tin Chúa đã chết và đã sống lại để cứu chuộc con.

Thánh Kinh bằng tiếng Việt


Thánh Kinh bằng tiếng Anh

Sống Lời Chúa với Tam Nhật Thánh